maandag 24 oktober 2016

Industriële Archeologie Europees in Herisem

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie is in de streek tussen Zenne en Zoniën wellicht nog onvoldoende bekend. Toch is ze er geregeld actief.  Onder meer in de Herisemmolen.

EUmillenialsTOUR was een door de Europese Commissie, onder het COSME-programma, gecofinancierd project om de mogelijkheden van educatief industrieel erfgoedtoerisme te onderzoeken en uit te testen. Aan het project namen instellingen en organisaties deel uit Italië, Groot-Brittanië, Duitsland - terwijl E-FAITH zijn Europees netwerk en expertise inbracht. Het basis-thema waar rond gewerkt werd was de textiel.

Door werd aan de VVIA gevraagd om een aantal activiteiten in Vlaanderen te organiseren, en om de bevindingen daarvan ter beschikking te stellen van het globale project.

VVIA organiseerde een aantal workshops, zorgde er voor dat een groep Gentse geschiedenisstudenten naar de regio Bremen konden reizen om een product van Duitse collegae uit te testen, terwijl VVIA de studenten van de opleiding materiële cultuur in Vlaanderen ontving en rondleidde.

Einde november loopt het project af.

Er werden heel wat ervaringen opgedaan, contacten gelegd.

Op 16 november stellen we de conclusies van dit project voor in de Herisemmolen in Alsemberg, en discussiëren we er over een vervolg. Wat kan Vlaanderen aanbieden, wat zijn onze sterke en zwakke punten? En wat zijn de kansen en de mogelijkheden die dit soort toerisme biedt voor behoud, interpretatie en ontsluiting van ons industrieel en technisch erfgoed?

En vooral: hoe kan deze aanpak de aandacht van jongeren voor dit soort erfgoed opwekken en hen bij industrieel erfgoedprojecten betrekken. Deze workshop start om 14u30, en eindigt omstreeks 17u30 met een drink. Deelname is gratis, maar vooraanmelding (via het  centraal VVIA secretariaat) wordt op prijs gesteld.

maandag 17 oktober 2016

Buizingen 16 oktober 2016


  200 wandelaars begaan met trage wegen Trage Weg in Buizingen. De deelnemers leerden veel bij over de oorsprong en landschappelijke ontwikkeling van hun streek. Ze waardeerden de andere kijk die ze krijgen op hun dagelijkse leefwereld vanaf de talrijke voetwegjes door bos en land.
 Heel veel interesse ging uit naar de voetwegverbindingen rond Centrum Lindegroen en kleuterschool De Buiteling. Het voornemen van de stad om op beide plaatsen definitief verbindingswegen voor voetgangers te ontwikkelen, vond algemene bijval. Bij Lindegroen zal boven een ondergrondse regenwaterafvoer een voetweg komen van de Degelaenstraat naar de Nachtegaalstraat. De doorsteek van de Kleutersbaan naar de Degelaenstraat via kleuterschool De Buiteling zal behouden blijven, mits een kleine omleiding rond de geplande nieuwbouw. Heel de dorpsgemeenschap kijkt mee dat de wegen er ook daadwerkelijk komen!.

Na afloop werden indrukken verwerkt en contactgegevens vernieuwd bij een drankje aangeboden door Natuurpunt Halle, dat samen met werkgroep Trage Wegen Zuid-West Brabant instond voor de organisatie.

Bron Editiepajot

vrijdag 14 oktober 2016

Taal in de RanD


54 procent van inburgeraars in Vlaamse Rand komt uit Brussel of Wallonië


Maar liefst 54 procent van de verplichte inburgeraars in de Vlaamse Rand komen uit Brussel of Wallonië. Voor heel Vlaanderen is dat 18 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Willy Segers (N-VA) opvroeg bij minister Homans. Het gaat om de eerste cijfers na de uitbreiding van de inburgeringsplicht begin dit jaar.

Om de integratie van nieuwkomers te versterken, breidde de Vlaamse Regering begin dit jaar de inburgeringsplicht uit. Nieuwkomers die binnen de 5 jaar na hun vestiging in het Waals of het Brussels Hoofdstedelijke Gewest verhuizen naar het Vlaams Gewest, dienen voortaan in Vlaanderen een inburgeringstraject te volgen.

Tussen 29 februari en 31 augustus begonnen 4.768 nieuwkomers in Vlaanderen aan een verplicht inburgeringstraject. 18 procent (870) hiervan begon aan het traject als gevolg van de uitbreiding van de inburgeringsplicht. In de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand begonnen in dezelfde periode in totaal 163 nieuwkomers aan hun verplichte inburgering. Hiervan waren er 88 of 54 procent afkomstig uit Wallonië of Brussel.

"De verplichte inburgering is het middel bij uitstek om de integratie te bevorderen", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Willy Segers (N-VA). "Het spreekt voor zich dat die integratie fel bemoeilijkt wordt als meer dan de helft van de nieuwkomers in de Vlaamse Rand aan de inburgering ontsnapt. De uitbreiding van de inburgeringsplicht tot de nieuwkomers uit Wallonië en Brussel was dan ook absoluut noodzakelijk om het Vlaams karakter van de Rand te kunnen vrijwaren." 
 

maandag 10 oktober 2016

Zomerzoektochten 2016 Halle: de antwoorden
  Alle winnaars kregen intussen hun prijs overhandigd (op de receptie van 2 oktober jongstleden in het stadhuis van Halle) of krijgen hem thuis.         

 De originele vragen en het parcours van de fiets- en wandelzoektochten krijg je per mail als je ons dit vraagt via  zevende.kracht@telenet.be

 1. Aantal deelnemers = 146

    Aantal ingezonden formulieren = 482. de juiste antwoorden voor  :     - de wandel-foto-zoektocht : Vraag 1 = j - g - h - l - e - b - d - i - a - c - k - f
 

                                              Vraag 2 = d - j - g - l - b - e - a - h - i - k - c - f    - de fiets-foto-zoektocht (slechts 1 vraag) =  i - h - d - c - f - e - a - g - j - b    - de bijkomende zoektocht in het stadscentrum :      1.   de Zenne
      2a. Albertpark  2b. Elisabethpark

      3.   Louis Thevenet)

      4.   Begraafplaats (kerkhof)

      5.   Hendrik Conscience

      6.   Arken

      7.   Servais

      8a. Waarheid    8b. Rechtvaardigheid

      9.   Sint-Martinusbasiliek

     10.  Vaantjesboer
 

Winnaars fietszoektocht  Dhr en Mevr VAN NIEUWENHUYZE-COSIJN Erik en Lieve

9406  OUTER
Dhr en Mevr VAN EEL-VANDERVOORDE  Andre en Greta

1600  OUDENAKEN
Mw VAN VLAENDEREN Arlette

1500  HALLE
Dhr en Mevr BAERT-DECORT Paul en Godelieve

1500  HALLE
Dhr en Mevr DELANNOY-FAUCONNIER Filip en Mireille

1653  DWORP
Mw HEREMANS Machteld

1500  HALLE
Mw DE WILDE Kristien

1703  SCHEPDAAL
Dhr     VANDENBROUCKE Luk

1500  HALLE
Dhr NERINCKX Daniel

1500  HALLE
Mw BERT Linda

1500  HALLEWinnaars wandelzoektocht Dhr VANDEMEERSSCHE Paul

1640  SINT-GENESIUS-RODE
Dhr HANSSENS Bart

1500  HALLE
Dhr VAN BEMST Wim

1500  HALLE
Mw VAN MEENSEL Anne-Marie

1701  ITTERBEEK
Mw ABBELOOS Marie-Louise

1652  ALSEMBERG
Mw VANDEN BORRE Alice

1761  BORCHTLOMBEEK

LAVIGNE Laura en Julien

1501  BUIZINGEN
Dhr en Mevr DE VLEESCHAUWER-SADONES Antoine en Rita

9660  BRAKEL
Dhr VAN STEENBERGHE Luc

1653  DWORP 
Dhr DEMESMAEKER Jan

1602  VLEZENBEEK