woensdag 27 mei 2015

Zenne en Zoniëns ZomerzoektochT
Zoektocht niet in Halle, wel in Drogenbos
‘STOKKEN IN DE WIELEN GESTOKEN’ 

Beste leden, na het succes van onze eerste editie, intussen alweer 2 jaar geleden, werd voor dit jaar vol goede moed een nieuwe fiets-fotozoektocht voorbereid – ditmaal in Halle - maar deze moet nu helaas toch met een jaartje worden uitgesteld.

Z&Z kwam hiermee namelijk totaal onverwacht in het vaarwater, of zoals u wilt ‘in het wiel’ van de Gezinssportfederatie en, bescheiden als we zijn, geven we deze vereniging met haar vele leden graag voorrang, volgend jaar zijn wij toch immers gegarandeerd aan de beurt!

Betekent dit dan dat u dit jaar in uw luie zetel mag blijven zitten?
Neen hoor, wij van bij Zenne en Zoniën weten wel een beetje van aanpakken en dus gaat onze nieuwe fotozoektocht gewoon door in een andere gemeente van ons werkgebied.
Voor 2015 zoeken we het dan maar in de faciliteitengemeente DROGENBOS.
Gezien haar beperkte, maar niet minder interessante oppervlakte, leent Drogenbos zich natuurlijk, net zoals Sint-Genesius-Rode vorig jaar, het best tot wandelen, en dat kan u dus al speurend doen tussen 1 juni en 30 augustus 2015.

In die periode voert een door ons zelf uitgestippelde wandeling, onze eigen ‘Groene Plekjes-wandeling’ van 6 kilometer, met start en aankomst aan het gemeentehuis van Drogenbos, Grote Baan 222, u tot aan de grens van het Brussels Gewest, maar vooral langs de mooiste groene en waardevolle plekjes van Drogenbos.
Ons startpakket van 3€ bevat dit jaar, naast uiteraard een deelnemingsformulier en de gebruikelijke versterking voor de inwendige mens, ook een bescherming tegen de zon (een wandelpetje) + een wegbeschrijving naar het Bosmuseum in het Hallerbos waar, gekoppeld aan onze jaarlijkse ledendag, de prijsuitreiking wordt gehouden. U leest daarover later méér. In aanloop naar het feestje nodigen wij u wel alvast reeds uit om op zondag 13 september om 13u deel te nemen aan een door onze milieugidsen Roger en Willy begeleide Vlasmarktwandeling !

Hou zeker de lokale pers in het oog, ook onze Zevende Kracht, lees onze nieuwsbrief Krachtvoer en ga zeker regelmatig eens kijken op onze website <http://www.zevendekracht.tk>, voor verdere berichtgeving.
Wilt U meedoen, dan kan U zeker informatie bekomen bij onze twee raadsleden die zich met de wandelfotozoektocht bezighouden:

Mieke te bereiken op 0476/49 93 30  of michaella.vangerwen@telenet.be en Willy te bereiken op  02/356 24 78  of
willy.defranc@telenet.be

 
Startpakketten zijn verkrijgbaar bij :

Bakkerij TOURNESOLS – Grote Baan 323 – Drogenbos

Café OUD DROGENBOS – Grote Baan 277 – Drogenbos

Zaak gesloten of groep van meer dan 10 personen ?
Contacteer Mieke op het gsm nr 0476/49 93 30 – zij helpt u graag verder !

maandag 25 mei 2015

Het KanaaL een lang VerhaaL

  Project-MER verbreding en verdieping Kanaal  en nieuwe sluis Ruisbroek 2030

  20 mei
  RUISBROEK: – De initiatiefnemer voor de opmaak van dit project-MER is: Waterwegen en Zeekanaal nv – afdeling Zeekanaal. Zij hebben het plan opgevat om op het kanaal Brrussel-Charlerloi de vier bestaande sluizen op het Vlaamse grondgebied te Ruisbroek, Lot, Halle en Lembeek te vernieuwen en de vaargeul van het kanaal te verbreden en te verdiepen.
  Met geschatte bouw nieuwe sluis in Ruisbroek in 2030.
  2015-05-19-plan-Mer-kanaal-sluis-Ruisbroek2030
  2015-02-02-Sluis-RuisbroekHet Kanaal naar Charleroi, dat de steden Brussel en Charleroi verbindt, werd tussen 1827 en 1832 gebouwd om de mijnindustrie rond Charleroi van een snelle en dus goedkopere afvoerlijn te voorzien richting Brussel en de haven van Antwerpen. Het kanaal is momenteel bevaarbaar voor schepen tot 1.350 ton.
  Naast het hellend vlak van Ronquières zijn er momenteel in totaal 10 sluizen op het kanaal naar Charleroi. Op het grondgebied van het Vlaams Gewest zijn dit de 4 sluizen van Ruisbroek, Lot,Halle en Lembeek. Deze sluizen dateren uit de jaren ’30 van de twintigste eeuw en zijn derhalve verouderd. De laatste jaren hebben zich diverse pannes voorgedaan aan deze sluizen, telkens met een onverwachte scheepvaartstremming en wachttijden voor de binnenvaart tot gevolg. De lengte van de sluizen, slechts 81,60 m, vormt ook een beperkende factor daar waar klasse IV1-schepen een lengte tot 85 meter kunnen hebben. Door de lage bruggen over het kanaal is de containervaart zo goed als onmogelijk.
  2013-12-17-automatisatie-sluis-Ruisbroek_03De beperkingen wat betreft het gabarit van het kanaal en van de sluizen leiden er toe dat niet optimaal kan ingespeeld worden op de schaalvergrotingstendens in de binnenvaart. Zodanig nemen de kosten voor het binnenvaarttransport toe en wordt de binnenvaart relatief duurder ten opzichte van andere transportmodi. Hierdoor worden de economische ontwikkelingen beknot en wordt de gewenste modale verschuiving van wegvervoer naar binnenvaartverkeer beperkt.

  De inzet van grotere schepen voor het binnenvaarttransport genereert lagere transportkosten en minder emissies per getransporteerde ton, en heeft dus, zowel voor de economie als voor het milieu, positieve gevolgen.

  Omwille van bovenstaande argumenten is het plan opgevat om de vier bestaande sluizen op het Vlaamse grondgebied (Ruisbroek, Lot, Halle en Lembeek) te vernieuwen en de vaargeul van het kanaal te verbreden en te verdiepen. De sluizen worden toekomstgericht voor klasse Va-schepen gebouwd. De vaargeul die in de huidige situatie gekalibreerd is op 600 ton, wordt in het project minimaal gekalibreerd voor 1.350 ton dubbelrichting sch eepvaartverkeer (klasse IV).

  De effecten voor een kalibratie van de vaargeul voor klasse Va schepen (1.500 tot 3.000 ton) worden eveneens onderzocht. Afwaarts de sluis van Lembeek is het kanaal naar Charleroi op het Waalse grondgebied reeds gekalibreerd op 1.350 ton.

  Het kennisgevingsdossier kan geraadpleegd worden op de website van de Dienst MER, www.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis4185.pdf en op het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw, dienst Ruimtelijke Ordening.

  Het publiek kan tot en met 20 juni 2015 opmerkingen bezorgen:
  via de post aan LNE, Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst MER, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel. of via email aan mer@vlaanderen.be. of via de gemeente aan College van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.