donderdag 23 april 2015

ZenneFeestWandeling met Trage WegenBeste wandelliefhebbers,

De werkgroep Trage Wegen Zuid-West Brabant verleent haar medewerking aan het Zennefeest te Halle op 1 mei 2015. Voor alle activiteiten, zie www.zennefeest.be. De centrale plek vanwaar alle activiteiten starten, is het stadspark van Halle, zijde Basiliekstraat.

Onze werkgroep werkte twee wandelingen uit, die de Zenne centraal stellen, een richting Buizingen en een richting Lembeek. Op enkele trajecten kom je exclusief op deze dag dicht bij de rivier. Je kunt gedurende de hele dag de wandelingen op eigen houtje doen; er is ter plaatse een blad met beschrijving van de wandelingen beschikbaar.

De wandeling richting Buizingen kent ook een gegidste beurt, door ondergetekende, met uitleg over de streek. Vertrek hiervan om 14u in het stadspark aan de Basiliekstraat. Iedereen welkom. Voorzie stevige schoenen, er zijn enkele stukjes op aarden paadjes.


Rik Houthuys
Coördinator werkgroep Trage Wegen Zuid-West Brabant

dinsdag 21 april 2015

Geen huizen aan Essenbeekse Vijver


Na het Halse schepencollege weigert nu ook de provincie Vlaams-Brabant de bouwvergunning om aan de vijver in Essenbeek elf woningen te bouwen.

Projectontwikkelaar NJA krijgt van de provincie geen vergunning  om te bouwen aan de Kasteelstraat in Essenbeek . Al tien jaar wordt hierover strijd geleverd. De bewoners en het Vijvercomité willen dat het zicht op de vijver van Essenbeek behouden blijft en dat de vijver wordt geïntegreerd in een park dat aansluit op de Warande, zodat de Essenbeekse gemeenschap mee van de vijver kan genieten.

 NJA diende  al verschillende bouwprojecten in, maar kreeg nooit de nodige vergunningen. Op 5 december van vorig jaar weigerde het schepencollege van Halle nog de jongste aanvraag voor de bouw van elf woningen. Bouwpromotor NJA ging daarop in beroep bij de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Maar ook die weigerde nu de bouwaanvraag. De bestendige deputatie stelt dat de woningen in parkgebied zouden komen, wat ‘niet vergunbaar’ is.

Burgemeesters trekken ten aanvaalHalle Vilvoorde beweegt

35 burgemeesters uit Halle-Vilvoorde hebben zich verenigd in het ‘Toekomstforum Halle Vilvoorde’, waarmee ze samen naar de overheid stappen voor meer middelen, omdat Halle-Vilvoorde op heel wat vlakken minder krijgt dan andere Vlaamse regio‘s.

De burgemeesters van de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde hebben het startschot gegeven voor het Toekomstforum Halle-Vilvoorde. Samen met Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor de Rand, de gedeputeerden van de provincie Vlaams-Brabant en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Haviland, willen ze de levenskwaliteit van de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde verhogen op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal.’

Er zijn vijf themawerkgroepen: Mobiliteit, Onderwijs en Ontnederlandsing, Ruimtelijke Ordening en Wonen, Verstedelijking en Integrale Veiligheid en Welzijn en Zorg. 

Concreet wordt onder meer een verhoging van het gemeentefonds met 1,3 % gevraagd, de optrekking van de welzijnsvoorzieningen naar het algemene Vlaamse niveau en de vrijwaring van de Vlaamse eigenheid.

Activiteiten vzw De VredeActieve De Vrede Vlezenbeek
maandag 27 april 2015 : om 20u : lezing over Napoleon 'Van Rusland tot Waterloo' door Johan Op de Beeck, voorheen journalist, hoofdredacteur en VRT-nieuwsanker in O.C. De Merselborre, Schaliestraat 2, Vlezenbeek - toegang 7 euro
zaterdag 30 mei 2015 : geleide fietstocht naar het slagveld van Waterloo
zondag 14 juni 2015 : 33e Aardbeienjogging
woensdag 24 juni t/m 2 september 2015 : Gordeltochten : geleide fietstochten in het Pajottenland en de Zennevalei
zondag 6 september 2015 : deelname aan de Gordel
zondag 20 september 2015 : geleide fietstochtin Mechelen en omgeving
dinsdag 29 september 2015 : bedrijfsbezoek aan Bell'aroma
zaterdag 24 oktober 2015 : jaarmarktstand
november 2015 : najaarsuitstap

info : Jan Quinart, 02/569 17 52