zaterdag 31 januari 2015

Wandel MeeDit zijn onze openwandelingen in 2015
5 april zon 14u30
Vlasmarktwandeling Hallerbos Pasen
Bosmuseum Hallerbos Halle
Natgids ZWB
Van 13 juni tot 13 sept
Fiets- en wandelfotozoektocht in Halle
Halle

27 juni zat
20u30
Avondwandeling: op verkenning in Zevenbronnen met oog voor glimmende individuen en bats?
Dworp en St Gen Rode
Natuur-punt Beersel
11 juli zat 10u00
Van bron tot monding langs de Molenbeekvallei van St Gen Rode tot Lot
Vertrek station Rode en aankomst station Lot
REBO
26 sept zat 10u00
Rondwandeling in Halle
Stadhuis Halle

27 sept zon 14u30
Groene plekjeswandeling
Gemeente-huis Drogenbos
Natgids ZWB
18 okt zon 14u00
Trage wegenwandeling in Beersel
Gem feestzaal Beersel
NPT Beersel
14 nov zat 14u00
Land van Teirlinckwandeling
Dworp Kerk St Gurik

15 nov zon 14u00
Boommarterwandeling in Essenbeek
Kerk Essenbeek Halle


dinsdag 27 januari 2015

Molen Hondzocht in het nieuw?

Molen van Hondzocht in zeer slechte staat; restauratie dringt zich op

Editiepajot_halle_molen_1__foto_merckx
De molen zoals hij nu is. (Foto's Felix Merckx)

Editiepajot_halle_molen_2_foto_merckx
De toegang naar de molen is afgesloten met houten platen. (Foto Felix Merckx)

De Molen van Hondzocht ligt er vervallen bij. Alhoewel iedereen over de molen van Hondzocht spreekt ligt hij op Waals grondgebied. De eigenaars hebben de molen verpacht aan de Waalse regering voor 99 jaar om hem te laten restaureren. Tot nu toe echter zonder gevolg. Sinds 1979 zijn alle activiteiten gestopt in de molen.

Omdat die molen een belangrijke rol gespeeld heeft bij de slag om Waterloo in 1815 heeft Ghislain Stas, bestuurslid van de Halse Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige kring. De molen werd gebouwd in 1775 en als monument erkend in 1944. Het is een stenen bergmolen. Hij werd voor het laatst hersteld in 1972 toen hij een nieuw wiekenkruis kreeg.
Ghislain Stas: “Dit is de staat van een Waals historisch monument op onze taalgrens (zie foto’s). In het jaar van de herdenking van de slag van Waterloo is dit triestig. Vanaf hier keek Frederik van Oranje naar de slag van Waterloo op 18 juni 1815. Hier in Hondzocht lagen 17.000 soldaten: Belgen, Nederlanders, Zweden, Duitsers en Russische kozakken, klaar om in te grijpen, indien Napoleon zou oprukken. De Prins van Oranje reed op de dag van de slag met zijn paard van uit de hoeve Yserbit (lag op 500 meter van de molen) en beklom de molen om van daaruit de slag in Waterloo te volgen.  Ook de Wells Guards zagen deze molen vanuit Saintes toen zij op 3 september 1944 Hondzocht bevrijden”.
Ghislain Stas stuurde een mail naar het kabinet van Maxime Prévot en kreeg ook een antwoord en dat ziet er gunstig uit voor een eventuele restauratie.
Ghislain Stas: “Ik heb verleden week een mail gestuurd naar het kabinet van Maxim Prévot vice-premier in de Waalse regering en Minister van het Patrimonium., met vraag naar de staat van het dossier. Het kabinet heeft gisteren laten weten dat er wel degelijk schot in de zaak komt : De architect aangesteld door IWB zal zijn werk hervatten en ook de werkvergaderingen worden hernomen zodra de studie van de staat van het gebouw volledig klaar is. Het dossier zit op het goede spoor." volgens kabinetsmedewerker Bruno Collard.
 

Met  dank aan Editiepajot/Felix Merckx

maandag 26 januari 2015

Ontfransing in de Rand


Cijfers die niet liegen
images.jpg
Wij hebben ons de jongste tijd gebogen over de cijfergegevens die via officiële bronnen op Internet  kunnen  geconsulteerd worden. Zie hiervoor dit bestand: File1-Thuistaalcijfers.pdf.

Hieruit blijkt dat er van ontfransing hoegenaamd geen sprake is. En ontnederlandsing en  internationalisering kan je ook eufemismen noemen voor verdere verfransing. Het Nederlands staat er steeds minder goed voor in onze streek.

De cijfers in het werkingsgebied van Zenne en Zoniën vermelden we in een rode kleur.

Maak zelf de berekening
logo

Streekvereniging Zenne en Zoniën  bekijkt  de cijfers en trekt conclusies. Maak zelf de berekening en ga na of er echt redenen zijn om optimistisch te zijn over de taal die ons allen verbindt in Vlaams-Brabant.

Houd er ook rekening mee dat cijfers niet alles zeggen en vaak verschillend geïnterpreteerd (kunnen) worden.


 

zondag 25 januari 2015

RandroddelsNergens Beter dan ThuiS
BabelBar.jpg


In eerdere mijmeringen verklapte ik dat ik een reeks voornamen heb opgehangen aan een waslijn. Ik haal er af en toe eentje af, als inspiratiebron voor een nieuwe RandTaaL-babbel. Zoals het een kleuterjuf past.

Het regent wel al enkele dagen klachten. Omdat ik geschreven heb dat ik de voornamen van mijn lijstje dus aan een waslijn hang. Mooi versierd, kleurrijk en beladen met tierelantijntjes. Vrouwonvriendelijk rollenpatroonbevestigend,  schrijven ze mij.

En nu wil het toeval dat ik blindelings An van dat lijntje heb geplukt voor mijn nieuwe eindejaarsmijmering. Dat wordt spitsroeden lopen. Want An zit of zetelt in het Vlaams parlement. Heb  haar ingegoogled, ze woont in Opwijk. Een verre streekgenoot, dus dubbel uitkijken.

Via het persagentschap Belga deed ze onlangs een merkwaardige uitspraak: “Bewoners van de Vlaamse rand gebruiken taal om te verbinden en niet om te verdelen”. Ze voegt er fijntjes aan toe: dat laatste is het werk van “sommige politici, die taal gebruiken om te polariseren”. Let op de nuance: zij, ook politica, dus niet.

Ik was diep onder de indruk, want “taal om te verbinden”, dat is toch mooi gezegd. Maar bij nader inzien niet zo buitengewoon. Zoals  de Fransen zeggen: du choc des idées  jaillit la lumière.  Die wijsheid gaat terug tot een van de oudste Griekse denkers.

Zijn er buiten de politici nog andere mensen die de taal niet gebruiken om “te verbinden”? En wat als er verschillende talen in het spel zijn, en we elkaar door gebrek aan kennis van andermans of andervrouws taal niet verstaan? Zoals hier in de Rand al wel meer gebeurt. Wat dan, An? Niks verbintenis. Jammer.

We polemiseren dan niet, we polariseren niet, we palaveren niet en we verstaan elkaar niet. Fabeltjeskrant. Zoals in Brussel, waar, naar men beweert,  104 talen worden gesproken. Babelse spraakverwarring. Opwindend!

Volgens An scheelt er ook wat aan de uitwisseling tussen twee taalgemeenschappen in de Rand. Iedereen zit in zijn of haar kleine culturele hoekje. Ja, dat is altijd zo geweest. Blij dat ze er ons nog eens op wijst. Verbinding verbroken? Niet als ze er nooit geweest is…

Maar haar idee om de “Thuis”-zeep “met haar alledaagse situaties “  op televisie te ondertitelen als een van de vele trucs om Nederlands te leren, vind ik maar niks. Laat ze daar bij de Openbare Omroep alvast beginnen met zelf behoorlijk Nederlands te spreken. Dialectsprekende Vlaamse boerkes zijn het gedroomde excuus om zich van ons te distantiëren.

Dikke pakkerd van 


Saskia


Typisch vrouwelijk

De onschuldige ontboezemingen van Saskia komen uit het diepst van haar gedachten. Ze is een onbekende Vlaamse en we zijn er daarom bijzonder trots op dat we haar hebben kunnen strikken voor onze bescheiden Eindejaarsmijmeringen in nieuwsbriefvorm. Ze blijft genoeglijk commentaren spinnen tot haar waslijntje kaal geplukt is. Volgende keer een Nieuwjaarsbriefje? Nog voornamen zat, tot ver voorbij de alcoholcontroles. Kijk Uit!
 

zondag 18 januari 2015

Commissaris kan weer Binnen


Is Witse Gered?
Sint-Rochus herademt
Het wijkcomité Sint-Rochus bracht vandaag heuglijk nieuws.   Hierna  hun mededeling:

"We kunnen jullie meer vertellen over de bestemming van de Albertsite!

Een tijdje geleden hebben we als wijkcomité reeds onze bezorgdheid geuit over de bestemming van het intussen ( deels) leegstaand gebouw. De geruchten dat er appartementen op zouden komen, werd gecounterd door VZW De Winde. Dat is een groep van mensen die al een hele tijd samenwerkt om een school op te richten.

Daar er in Halle, en meer bepaald in onze wijk, echt nood is aan een bijkomende school, is deze locatie een ideale plek om hun harde werk gerealiseerd te zien. Ze hebben dan ook van de stad uit de voorkeur, boven projectontwikkelaars.

Wat hun project voor ons, als wijkcomité, bewonderenswaardig maakt, is dat zij een buurtschool willen oprichten. En dat is voor ons van groot belang.

De verenigingen die momenteel de turnzaal gebruiken, de Jeugddienst die in de kelder repetitieruimtes heeft en die door onze jeugd gebruikt wordt: ze zouden allemaal op de locatie kunnen blijven! Dat verdient absoluut onze steun. Voorts willen ze meer doen dan dat: samenwerking met andere verenigingen willen ze verder uitbouwen, want de conciërgewoning zullen ze ook ter beschikking stellen voor verenigingen en mensen uit de buurt.
Ook de speelplaats zien ze als een ontmoetingsplek voor onze kinderen. Kortom, ze zullen voor ons meer dan een school zijn!


Geen appartementen, dus geen toename van verkeer ( ze hebben een heus mobiliteitsplan opgemaakt). Nog een hoogbouw zou onze wijk een pak grijzer maken, zeker daar, zo centraal gelegen. En nog meer plaatstekort in de reeds volle scholen.
Onze kinderen krijgen een extra gezellige en warme plek om te spelen.

En onze verenigingen kunnen blijven bestaan. Daar staan wij volledig achter!

Ze hebben een facebookpagina gemaakt, je kan ze steunen door deze te liken. Ze heet De Winde.

--
Vriendelijke groeten

Wijkcomité St-Rochus

GA NAAR WEBSITE
GA NAAR FACEBOOK"
 
 

Als dat geen goed nieuws is
logo

De onafhankelijke Streekvereniging Zenne en Zoniën vzw is  blij met deze positieve evolutie in de Halse Sint-Rochuswijk.  Wil je ons en onze werking beter leren kennen?  Neem dan verder een kijkje op www.zevendekracht.tk