woensdag 30 april 2014

Broze Dromen in de Vlaamse RandIs de strijd nu echt gestreden?
 
Het schepencollege van Wezembeek-Oppem heeft op 30 april, net als de gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode een dag eerder deed, beslist om voor de komende verkiezingen evenveel Nederlandstalige en Franstalige oproepingsbrieven te bestellen als er kiezers zijn. De Vlaamse oppositie in Rode legt klacht neer tegen deze beslissing wegens verspilling van middelen en overlast voor de administratie. Of dit ook in Wezembeek-Oppem gebeurt is nog niet bekend.
"We hebben beslist 8.700 Nederlandstalige en Franstalige oproepingsbrieven te laten drukken omdat we iedereen de kans willen geven een Nederlandstalige oproepingsbrief in te ruilen voor een Franstalige. Voor de administratie is dat bovendien de gemakkelijkste werkwijze omdat men op die manier Franstaligen onmiddellijk op hun wenken kan bedienen. Het gaat bovendien slechts om een beperkte uitgave van 1.000 euro. Volgende week beslissen we over de wijze van verzending", aldus Fréderic Petit, burgemeester van Wezembeek-Oppem.

Volgens de omzendbrief-Peeters moeten de oproepingsbrieven eerst in het Nederlands worden opgestuurd, waarna Franstaligen een exemplaar in hun taal kunnen bestellen. De Vlaamse oppositie in Rode wijst erop dat slechts een beperkt aantal Franstaligen dit in de praktijk doen, zodat het niet nodig is evenveel Franstalige brieven te bestellen.

Bovendien verdenken de Vlamingen in Rode de Franstaligen ervan de brieven naar iedereen in beide talen te zullen opsturen, wat strijdig is met de omzendbrief.Ook besliste het college deze verzending 'conform de wet' te zullen doen zonder te detailleren op welke wijze dit zal gebeuren.

(bron: De Morgen)

Deze nieuwe communautaire herrie toont volgens ons aan dat de Droom over een Wapenstilstand in de Rand (" De strijd is gestreden")  eerder wishful thinking dan werkelijkheid is. Wat we overigens al wisten, maar nog moeilijk luidop mogen zeggen.

maandag 21 april 2014

Nieuwe naam voor Streekgidsen

Streekgidsen Pajottenland & Zennevallei


Streedkgidsen-Pajottenland-Zennevallei_logo 
  De streekgidsen Zuidwest-Brabant hebben besloten mee te gaan in de algemene trend en de naam van het Pajottenland en de Zennevallei mee te promoten om het toerisme in de streek een boost te geven.

Daarom heeft het bestuur besloten de naam van de vereniging te veranderen in “Streekgidsen Pajottenland & Zennevallei”.


De Streeklgidsen  zijn er van overtuigd dat ze met deze stap meewerken aan de ontsluiting van onze streek.
Samen met de vele initiatieven van “Toerisme P&Z” “Pajottenland Plus” en vele anderen hopen ze zo het toerisme in onze mooie streek extra in de kijker te stellen.

Lot tussen Hoop en Berusting

 Meer dan 300 Lottenaren op straat voor hun kerk

Editiepajot_bart_devill___kerk_lot
foto Bart Devillé
Het comité ‘Behoud de Sint-Jozefkerk’ organiseerde op paaszaterdag een ‘Tocht van de Hoop’ en een kerkwake in het centrum van Lot en aan de kerk. Meer dan 300 Lottenaren kwamen opdagen , de vooruitzichten zien zij eerder somber in.

Er werd verzameld op het Articplein om een ‘Tocht van de Hoop’ tot een goed einde te brengen  aan de Sint-Jozefkerk.
Hier werden de deelnemers verwelkomd op orgelmuziek, niet in de kerk, wel er buiten. Immers het college van burgemeester en schepenen had besloten de kerkdeuren ook nu dicht te laten omdat het gebouw niet meer voor publiek verzekerd is en niet langer openbaar.
Opvallend bij deze ‘Tocht van Hoop’ was de afwezigheid van het gemeentebestuur. Van de CD&V, sp.a-Groen, Open Vld meerderheid was enkel raadslid Annie Casaer-De Reymaeker aanwezig, van de oppositie raadsleden Ben Weyts en Bruno Lerminiaux van N-VA.
Toespraken werden gehouden door Jan Blykers en Daniel Walckiers van het comité. Rudi Coone zorgde voor bindteksten. Een oproep werd gedaan tot geïnteresseerde personen die, verenigd in een denktank, samen nadenken en op zoek gaan naar een bevredigend project, een project waar Lot en de Lottenaren beter van worden. Heel wat deelnemers aan deze ‘Tocht van Hoop’ zien het wel niet zitten…. ‘De verenigingen van Lot mogen het vergeten, de gemeente wil alleen geld krijgen van de kerk’.
(met dank aan Hugo Devillé, Editiepajot).

zaterdag 19 april 2014

Erasmus drukt op Vlezenbeek


Het nieuwe Erasmus en Bordet ziekenhuis
Vele Vlezenbekenaren zijn er zich niet van bewust dat er een grote verandering op til is aan de grens van hun dorp. Met name in de Meylemeersstraat, die grenst aan Vlezenbeek, zullen binnenkort nog enkele “aanhorigheden” van het bestaande Erasmusziekenhuis worden gebouwd. De  redactie van de Postwegkrant ( vzw De Vrede) kon al wat informatie over deze nieuwbouw sprokkelen.
Het bestaande Erasmusziekenhuis wordt vernieuwd en uitgebreid. Tegen 2020 moet er een nieuw complex van 110.000 vierkante meter gebouwd worden. Over vier jaar, in 2018, zal de nieuwe vestiging van het Bordetziekenhuis haar deuren openen.
De bouw van het nieuwe Bordetinstituut zal wat vroeger aanvangen. De vergunning is toegekend en de gronden aan de Meylemeersstraat zijn al bouwrijp gemaakt. We verwachten de start van de werken dan ook op korte termijn.

De ULB, het OCMW, de Stad Brussel en het Institut Jules Bordet kwamen overeen om de bestaande campus in Anderlecht een grondige renovatie te geven en uit te breiden met 110.000 vierkante meter nieuwbouw. Er komen ook honderden studentenwoningen en locaties voor onderwijs en onderzoek.
Het huidige ziekenhuis, dat gebouwd werd in 1977, heeft zijn beste tijd gehad. Enkele jaren geleden werd het plan opgevat het gebouw grondig te vernieuwen. Nu kiest men echter voor een nieuwbouw. Het oude gebouw zal blijven functioneren tot het nieuwe zijn deuren opent. Daarna krijgt het oude Erasmusgebouw een nieuwe bestemming, namelijk als studentenverblijf en onderzoekscentrum.

Het braakliggend terrein waar het nieuwe ziekenhuis zal worden ingeplant.Voor het nieuwe Bordetziekenhuis werd een architectuurwedstrijd georganiseerd. Het wereldberoemd antikankercentrum verhuist dan van centrum Brussel naar de site van het Erasmusziekenhuis en zal een capaciteit hebben van 250 bedden.
De plannen voor de nieuwe kankerkliniek werden licht aangepast om complementair te zijn met het nieuwe Erasmusziekenhuis. Er wordt dus gemikt op synergiën, lees besparingen. Als het Bordetziekenhuis in 2018 klaar is, zouden de werken aan het nieuwe Erasmusziekenhuis kunnen beginnen.


Een geïdealiseerde simulatiefoto

 De kostprijs voor het Erasmusziekenhuis wordt geraamd op een kleine 250 miljoen euro en van het nieuwe Bordetziekenhuis op 225 miljoen.


Omdat het gaat om extra ziekenhuisbedden op deze campus kunnen we er nu al vanuit gaan dat er naast de 250 patiënten minstens een 300-tal personeelsleden zullen bijkomen. Samen met de extra bezoekers zal het verkeersinfarct aan onze grens met Anderlecht zeker niet kleiner worden.Dit zal ook de druk op tal van andere facetten in Vlezenbeek verhogen: toename van het aantal kinderen in de lagere school, stijging van de woning- en bouwgrondprijzen en niet te vergeten een vergrote druk op het Nederlandstalig karakter.


woensdag 9 april 2014

Meter mag Mee

In juni openen Toerisme Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei en Toerisme Oost-Vlaanderen het vernieuwde, uitgebreide Wandelnetwerk Pajottenland.
Het wandelnetwerk zal zich dan uitstrekken over de gemeenten Lennik, Pepingen, Gooik, Herne, Galmaarden, Bever, Ninove, Geraardsbergen, Roosdaal, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw en Halle. De uitbreiding van het wandelnetwerk toont zich nu al in het landschap vermits we reeds van start gingen met het plaatsen van de bewegwijzering.

Om de wandelaars op het wandelnetwerk op het juiste spoor te houden is het noodzakelijk om deze bewegwijzering op regelmatige basis te controleren. Hiervoor doet Toerisme Vlaams-Brabant  een beroep op peters en meters, vrijwilligers die regelmatig controles op het wandelnetwerk uitvoeren. Op basis van de meldingen die zij maken, voeren Toerisme Vlaams-Brabant  onderhoud uit en kan de bewegwijzering van het wandelnetwerk het hele jaar door in goede staat blijven. 
Om de controles uit de voeren, ontvangen de peters en meters kaartmateriaal van de te controleren routes en fiches om opmerkingen te noteren.  Toerisme Vlaams-Brabant: "Eén keer per jaar zetten wij onze meters en peters in de bloemetjes op onze Peter- en Meterdag die doorgaat in september.

Om een actieve peter- en meterwerking te kunnen uitbouwen voor het Wandelnetwerk Pajottenland zijn wij momenteel op zoek naar nieuwe vrijwilligers die dit engagement willen aangaan. Mogelijks zijn er in de Werkgroep Trage Wegen Zuidwest-Brabant  en bij Streekvereniging Zenne en Zoniën mensen die graag wandelen en zich wensen in te zetten als peter of meter van het Wandelnetwerk Pajottenland? 
Bij deze wil ik u dan ook vragen om de leden van de werkgroep op de hoogte te brengen van onze oproep. Geïnteresseerden geven ons best een seintje via: routecontrole@vlaamsbrabant.be of 016 26 77 96. Wij nemen dan verder contact met hen op."

Meer info over onze peter- en meterwerking is ook te vinden op onze website via volgende link: www.toerismevlaamsbrabant.be/routecontrole


Toerisme Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3010 Leuven

dinsdag 8 april 2014

Hemels VerjaardagsGeschenK
Een prachtig verjaardagscadeau
Naar een fusie van de faciliteitengemeenten?

“In die minder vijandelijke sfeer heeft onlangs het Kraainemse oppositieraadslid (tevens Open VLD-volksvertegenwoordiger) Luk Van Biesen een wetsvoorstel neergelegd dat, rond Brussel maar ook op de taalgrens van Komen-Moeskroen tot Voeren, zou toelaten aan de faciliteitengemeenten te fusioneren. Na al de taal- en andere pacificatiewetten was dat zogezegd onmogelijk, precies omdat deze gemeenten terecht of ten onrechte beschouwd werden als mogelijke nieuwe brandhaarden.

Het voorstel is nog lang geen wet maar de Franstalige alter ego's van Van Biesen hebben niet slecht of niet negatief gereageerd. Integendeel zelfs, we hebben zo de indruk dat Damien Thiéry, die onlangs het FDF verliet voor de Mouvement Réformateur, misschien een beetje teleurgesteld is dat hij de tekst niet kon voorleggen met zijn Kraainemse collega uit de Kamer.

In elk geval, in "La Libre Belgique” heeft hij zijn interesse geuit voor het voorstel. En ook deze meer dan perfect tweetalige - waarvan men zich echt kon afvragen waarom hij zolang heeft gewacht om naar de liberalen over te stappen - heeft ook niet verborgen dat het tijd was om een echte politieke vrede in de Rand te bevorderen.”

Het bovenstaande letterlijke citaat komt uit een “Column” van de Libre Belgique –commentator Christian Laporte op de website van de VRT. (www.deredactie.be).

Het was ereburgemeester Lieve Vanlinthout van Sint-Pieters-Leeuw die er ons naar aanleiding van onze Nieuwsbrief “Een ongelukkige verjaardag” op wees dat nieuwe evoluties in de Vlaamse rand en in de faciliteitengemeenten in het bijzonder altijd met argusogen moeten worden bekeken. Ze verwees expliciet naar een wetsvoorstel dat fusies van faciliteitengemeenten en “gewone” Vlaamse gemeenten mogelijk zou maken.

Ook wij vinden dit een verdacht idee, dat meer nieuwe problemen kan veroorzaken dan oude uit de wereld helpen.

Sommige commentatoren, “waarnemers” en “kenners” nemen misschien maar al te graag hun wensen voor werkelijkheid. Achter die zogenaamde deskundigheid schuilt namelijk een eigen politieke agenda. Op zich is de idee van Van Biesen schitterend: fuseer al die gemeenten meteen en schaf die faciliteiten maar af ( de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant hebben wij meer dan een keer de afschaffing van de faciliteiten horen bepleiten).

Ons vermoeden is dat de Franstalige intenties precies het omgekeerde daarvan zijn: we fuseren met een Vlaamse gemeente, dan kunnen we de voorrechten van de Franstaligen meteen uitbreiden naar bijvoorbeeld Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Zaventem, Vilvoorde, enz.). Zo geven ze die “minder vijandelijke sfeer” een prettige invulling.

NVDR Uit zeer betrouwbare bron vernemen wij dat ook een oud-burgemeester uit onze regio en de heer provinciegouverneur een fusie van faciliteitengemeenten genegen (zouden) zijn. We kennen hun argumenten niet.

Meer details kunnen we helaas niet geven, maar het is waarschijnlijk dat de idee op meer dan één plek wordt besproken en uitgebroed.

vrijdag 4 april 2014

Kerk in het MiddenLot Kerk in het Midden houden
Een verkoop van de kerk van Lot, dit uitzonderlijke gemeentelijke eigendom, liefst niet, neen. Maar als het toch niet anders kan, dan één die op termijn leidt naar een verbetering, een verfraaiing van een dorpskern, zonder afbraak of verminking en met een zinvolle invulling van het betrokken gebouw. Men mag dit een uitdaging van formaat noemen waar het gemeentebestuur van Beersel voor staat. Er MOET een toekomst zijn voor de kerk van Lot en om haar betrokkenheid en bezorgdheid te tonen organiseert het Comité 'Behoud de Sint-Jozefskerk' een Tocht van Hoop en een Kerkwake in Lot.

Datum van het gebeuren: zaterdag 19/04/2014 tussen 18u30 en 22u.
Op het programma: 18u30 Samenkomst op het ‘Artic-plein’.
19u Vertrek voor korte ‘Tocht van Hoop’, langs Artic-plein – Debusscherstraat – Pastoriestraat     Dworpsestraat – Zittert – Langblok – Blokbos - Kerk.Aansteken van kaarsen/waaklichtjes op de trappen.  Gratis uitdelen van soep en paaseitjes. Met gepaste muzikale begeleiding en een spreker die iets kan vertellen over de kerk (op architecturaal of ander gebied, maar zeker politiek neutraal). Het comité onderstreept dat van het hele gebeuren in geen geval een politiek statement zal/mag gemaakt worden en dat hierover streng zal gewaakt worden door de organisatie. Groot belang wordt gehecht aan sereniteit en waardigheid. donderdag 3 april 2014

Ruisbroek Superkans


Cultuurzaal in Ruisbroek als Hefboom

 Bron: http://sint-pieters-leeuw.eu/

De gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Lennik belastten in oktober 2013 de School van Gaasbeek, onder leiding van cultuurexpert Hugo De Greef, met een studieopdracht naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een bovengemeentelijk cultuurcentrum. Deze studie werd gefinancierd door minister Geert Bourgeois, bevoegd voor de Vlaamse rand.

Onlangs  overhandigde Hugo De Greef het eindrapport aan beide gemeentebesturen, alsook aan Mark Andries, kabinetschef van minister Geert Bourgeois.
2014-04-01-haalbaarheidsstudie_10
Hefboom om heropwaardering van dichtst bevolkte gebied te verwezenlijken.


De conclusies zijn enigszins verrassend. De studie beveelt de bouw van een Cultuur- en Congrescentrum (CCC) aan in de stationsomgeving van Ruisbroek.
 
De studie ziet de bouw als een invulling van het flankerend beleid van het Ruimtelijk Structuurplan “Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) dat door de Vlaamse Regering goedgekeurd werd in december 2011.Dit flankerend beleid van het VSGB duidde drie gebieden aan in de Vlaamse Rand, waar de Vlaamse Regering prioritair maatregelen wil nemen om de nadelige gevolgen van de oprukkende stad tegen te gaan. Maatregelen ter bevordering van mobiliteit, wonen, lokale economie, integratie in de Vlaamse rand, jeugd, samenleving, … worden er aanbevolen.


Hugo De Greef verduidelijkt: “Wij adviseren om een volledige herinrichting van de stationsomgeving van Ruisbroek te realiseren met als de centrale pool en belangrijke hefboom het Cultuur- en Congrescentrum. Als aanleiding voor een project van kernvernieuwing, is dit immers een perfecte invulling van het gewenste flankerend beleid en de doelstellingen dat de Vlaamse Regering beoogt.”

De studie concludeert dat een dergelijk CCC een meerwaarde en opwaardering zal betekenen voor de hele omgeving. Het zal de participatie van de bevolking in de zuidelijke kanaalzone van het VSGB (deze bevat Negenmanneke, Zuun, Ruisbroek, Drogenbos en Lot) bevorderen omwille van de nabijheid. Met een Vlaamse culturele instelling op die specifieke locatie, zal ook de integratie bevorderd worden omdat men er duidelijk aangeeft dat men op die plek in Vlaanderen en niet meer in Brussel is.

Hugo De Greef: “Wij bevelen een samenwerking aan tussen alle betrokken partners om het hele plan vorm te geven. Naast de gemeente en de Vlaamse Gemeenschap wil men graag de NMBS, Waterwegen en Zeekanaal, vzw De Rand, VOKA en privé partners voor kleine handelszaken en horeca bij het project betrekken. Op die manier kan men na deze explorerende studie de volgende stap zetten en overgaan naar een ontwerpend onderzoek. Naast het voorbereiden van een ontwerp moet het ook duidelijkheid brengen over de maximale inbreng van privé en andere partners in de financiering van het project.

Gezien een project van die omvang duidelijk de mogelijkheden van de gemeenten overstijgt, beveelt de studie aan dat de Vlaamse Regering het voortouw zou nemen. Uiteindelijk past deze investering ook in de opdracht die de Vlaamse Regering geeft aan de Vlaamse Kunstinstellingen om maximaal aan spreiding te doen. Het kunstendecreet wil haar jaarlijkse budget van circa 100 miljoen euro sterker inzetten op bereikbaarheid. Naar het publiek gaan komt daar aan tegemoet. Dit zal uiteraard voer zijn voor de volgende regering.

Indien een volgende Vlaamse regering het advies van de studie niet volgt, rolt de bal in het kamp van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw. De gemeente moet dan beslissen of ze een kleiner project wil realiseren, met een jaarlijkse werkingssubsidies als Cultuurcentrum Categorie C. Voor de bouw daarvan beveelt de studie twee locaties aan: ofwel de stationsbuurt van Ruisbroek (zoals voor het CCC) ofwel het terrein tussen de Bergensesteenweg en de gemeentelijke basisschool Het Populiertje.

Het gemeentebestuur zal de studie nu grondig onderzoeken en dan zijn standpunt bepalen.

dinsdag 1 april 2014

Wie mag waar naar de Stembus?In het werkingsgebied van Streekvereniging Zenne en Zoniën liggen drie faciliteitengemeenten: Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode.  Nu  de oude kieskring Brussel- Halle-Vilvoorde 'gesplitst' is, verandert er heel wat bij de komende verkiezingen.

Wij gingen te rade bij de website van het documentatiecentrum voor de Vlaamse Rand van de Vlaamse overheid en citeren daaruit graag letterlijk wat ons essentieel lijkt ( alleen de onderstrepingen en cursiveringen zijn van ons) :

"Inhoud akkoord Brussel-Halle-Vilvoorde     
Kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
•          De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde wordt afgeschaft. In de plaats komen de kieskring Brussel en de kieskring Vlaams-Brabant (Halle-Vilvoorde + de voormalige kieskring Leuven) [2]. De 6 faciliteitengemeenten vormen samen een nieuw kieskanton Rode. Dat kanton maakt deel uit van de kieskring Vlaams-Brabant, maar inwoners zullen er (ter plaatse, via een dubbele kiesbrief) ook op de Brusselse lijsten kunnen stemmen [3]. Dit kiesregime wordt ingeschreven in de grondwet.
•          De splitsing geldt niet alleen voor de Kamerverkiezingen, maar ook voor de Europese verkiezingen. Voor de Senaat is een splitsing niet langer aan de orde, omdat daar geen rechtstreeks verkozen senatoren meer in zullen zetelen, enkel nog gemeenschapssenatoren (vertegenwoordigers van de parlementen van de deelstaten) en gecoöpteerde senatoren (politici die de grootste partijen naar eigen goeddunken aanwijzen). De parlementen van de deelstaten mogen voortaan 29 Vlamingen, 20 Franstaligen en 1 Duitstalige afvaardigen naar de senaat. Daarbovenop zullen nog 6 Vlamingen en 4 Franstaligen gecoöpteerd worden, en via dat systeem mogen partijen ook Vlaamse Brusselaars en Franstaligen uit Halle-Vilvoorde aan een zitje helpen.
•          Belgen in het buitenland zullen niet langer kunnen kiezen in welke gemeente ze zich inschrijven, maar zullen worden ingeschreven in de gemeente waar ze het laatst woonden (of bij gebrek in de gemeente waar ze geboren zijn, of waar hun vader of moeder woonden, of waar een andere verwant woonde). Totnogtoe schreven veel Belgen in het buitenland zich in in Brussel-Halle-Vlvoorde. 
Benoeming burgemeesters in de 6 faciliteitengemeenten
•          De Vlaamse regering blijft bevoegd.
•          De gemeenteraden in de 6 dragen een burgemeester voor. Vanaf dan is die 'aangewezen burgemeester' met 'volheid van bevoegdheden'. De Vlaamse Regering heeft 60 dagen om hem al dan niet te benoemen. Als de Vlaamse Regering weigert, kan hij tegen die beslissing binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij de tweetalige Kamer van de Raad van State [4]. Totnogtoe moest dat bij de Vlaamse Kamer van dat rechtscollege. De Raad van State heeft 90 dagen om de 'aangewezen burgemeester' te benoemen of niet. Als de Raad niet benoemt, is die weigering definitief en moet de gemeenteraad iemand anders voordragen.
•          Die tweetalige Kamer wordt daarnaast ook bevoegd voor administratieve geschillen en geschillen over de taalwetgeving in de 6.
•          De aangewezen burgemeesters worden pas vervangen als schepen als ze definitief benoemd zijn.
•          De nieuwe regeling zou pas gelden vanaf de volgende gemeenteraadsverkiezingen eind 2012.  


Gerechtelijk arrondissement Brussel (-Halle-Vilvoorde)
•          Het parket wordt gesplitst in een tweetalig parket voor Brussel en een Nederlandstalig parket voor Halle-Vilvoorde.
•          Het Brusselse parket wordt geleid door een Franstalige procureur des Konings met een grondige kennis van het Nederlands. Het Brusselse parket zal voortaan slechts bestaan uit een vijfde Nederlandstaligen (nu is dat nog een derde). Een derde van alle magistraten moet er tweetalig zijn.
•          Ook bij het parket van Halle-Vilvoorde moet een derde tweetalig zijn. Een vijfde van alle magistraten zullen gedetacheerde Franstaligen van het Brusselse parket zijn. Zij behandelen zaken van verdachten die voor het Frans kiezen. Het parket van Halle-Vilvoorde zal geleid worden door een Nederlandstalige procureur des Konings met een grondige kennis van het Frans.
•          De rechtbanken worden niet (geografisch) gesplitst maar (per taalrol) ontdubbeld. De zetel blijft in Brussel. Ze blijven bevoegd voor de 54 gemeenten van Brussel-Halle-Vilvoorde. Bij de politierechtbanken wordt enkel die van Brussel ontdubbeld.
•          Een derde van de magistraten van de Franstalige rechtbanken en een derde van die van de Nederlandstalige rechtbanken moet tweetalig zijn.
•          Aan artikel 7 van de wet van 1935 over het gebruik der talen wordt toegevoegd: 'In afwijking van de voorafgaande leden, wanneer de partijen in een van de 54 gemeenten van het gerechtelijk arrondissement van Brussel gedomicilieerd zijn en indien zij, na het ontstaan van het geschil, een onderlinge overeenstemming bereiken voor wat de taal van de rechtspleging betreft, kunnen zij krachtens artikel 706 van het Gerechtelijk Wetboek vrijwillig voor de bevoegde Nederlandstalige of Franstalige rechtbanken van hun keuze verschijnen of er een gezamenlijk verzoekschrift indienen.' En in burgerlijke zaken zullen rechters een aanvraag tot taalwijziging van verweerders uit de 6 of uit Brussel enkel mogen weigeren als die niet strookt met de taal van de meerderheid van de dossierstukken of met de taal van de arbeidsverhouding.


________________________________________
Voetnoten

[2] Franstalige lijsten kunnen net als vroeger en net als elders ook opkomen in de nieuwe kieskring Vlaams-Brabant: taal is geen verkiesbaarheidsvoorwaarde. Ook in een kieskring wonen is voor de Kamer geen verkiesbaarheidsvoorwaarde. Het is dus best mogelijk dat Brusselaars nog opkomen in Vlaams-Brabant of omgekeerd.
[3] Afwachten hoe de inwoners van de 6 zullen stemmen. Het is niet zeker dat alle Franstaligen er op Brusselse lijsten zullen stemmen, of dat alle Vlamingen er op Vlaams-Brabantse lijsten zullen stemmen. Waarschijnlijk zullen er geen rechtsreeks verkozen Vlaams-Brusselse kamerleden meer zijn, tenzij ze met een gemeenschappelijke lijst opkomen, maar in welke fractie gaat die verkozene dan zetelen? Waarschijnlijk zullen er als gevolg van deze hervorming na de volgende verkiezingen in totaal 2 Vlaamse verkozenen minder in de Kamer zetelen en 2 Franstalige meer.
[4] Die Kamer is paritair samengesteld. De 2 auditeurs zijn een Nederlandstalige en een Franstalige. De voorzitter is afwisselend een Franstalige en een Nederlandstalige."