woensdag 24 mei 2017

Bezorgde Bierenbergse Jogger in Sint-Genesius-RodeBezorgde Bierenbergse Jogger laat Belletje rinkelenEen paar dagen geleden, pal in de voornoen, ben ik opgebeld door een bezorgde Jogger. Ik ben één en al oor en aanhoor verbaasd zijn verzuchtingen. Een Jogger uit Rode. Natuurfan.


De bezorgde vrijetijdsloper wil weten wat onze vereniging voorstelt in verband met de verloederde, leegstaande VUB-ULB Campus aan de Bierenberg/Paardestraat in 1640 Sint-Genesius-Rode. Ik reageer enigszins van mijn melk: we hebben helemaal niks voor te stellen. De ontgoocheling parelt onzichtbaar in dikke druppels van ’s mans aanschijn. Hij is voor een compromis. Er moet toch iets gebeuren, probeert hij me te overtuigen.


Ja, daar kan ik in komen. Maar wat? Ik haal herinneringen naar boven uit de periode toen minister Bourgeois met plannen voor een Wetenschapspark à la Technopolis speelde. Te duur, niet rendabel, zo bleek weldra. Terug naar af.


Wel de natuur maximaal bewaren. De bellende Bierenbergjogger herhaalt zijn voorstel: een compromis met wonen en natuur. Het is dringend. Hij kent een drietal professoren die er hebben gewerkt. Er is sprake van nucleaire vervuiling op het terrein.


Ik raak stilaan geënerveerd. Tegenwoordig de aanloop naar communicatieve blunders.. Dat nucleaire verhaal gaat al drie decennia mee en steekt even vaak de kop op als het monster van Loch Ness. “Was het waar, de Vlaamse overheid had al lang ingegrepen” probeer ik hem te overtuigen. Maar ik weet het natuurlijk zelf niet erg zeker.


Aan de ander kant van de lijn ervaar ik enig onbegrip over mijn ongeloof en mijn stugge opstelling. Mijn volgend argument maakt al even weinig indruk. Ik verduidelijk dat ik dat terrein al zestig jaar ken, dat ik in Rode, meer bepaald in De Hoek, geboren en opgegroeid ben en dat het in die tijd één groot gevarieerd en onbeheerd natuurgebied was. Met een bron, rietvelden, moerasgebied, taluds en dennen, een grasveld om op te sjotten na school. Een bres dus. Met als enige bazen en beheerders de jongens uit de buurt. Meisjes speelden geen enkele rol in dat verhaal.


Maar ja, wie maalt om wat zestig jaar geleden normaal was?


Ik leg uit dat wat eens natuur was, ook opnieuw natuur mag worden, dat verkavelaars en projectontwikkelaars altijd uit zijn op winstmaximalisatie en dat er van natuur, als ze het zaakje eenmaal in handen hebben, niet veel  zal overblijven. Ik verzeker hem dat wij al decennialang de problemen inzake Ruimtelijke Ordening in Rode volgen en dus een beetje van wanten weten. “Bent u zelf soms een promotor?”, waag ik.


Nee, hij is een doodgewone inwijkeling die al drie jaar met vrouw en kinderen in het mooie Rode woont en uit Gent afkomstig is. Twee keer noemt hij in de loop van het gesprek zijn naam. Maar hoe wordt die gespeld? Heb er geen idee van. Twee keer vraag ik hem om een sms’je te zenden met zijn mailadres. Zal hij stellig doen. Zo kan ik hem verwijzen naar onze webstek, waarop heel de motivering staat waarom wij absoluut tegen dat plan van burgemeester Rolin voor woongelegenheden zijn ( “niet te veel”, zegt Rolin in een gesprek met Het Laatste Nieuws. Denk dan maar meteen; niet voor Jan Modaal, want je krijgt er het uitzicht op de rest van het natuurgebied bij dat je zelf mee helpt verknoeien, en dat is een perfect verkoopargument.)


Op dat sms’je blijft het wachten als op een verdwaalde vleugellamme prijsduif op de lange vlucht uit Barcelona. Daarom verdenk ik de Bierenbergse Jogger stiekem toch van lucratieve vastgoed-bijbedoelingen. Maar ik weet wel zeker: wat ooit natuur was, mag weer natuur worden. Dat is de beste weg terug. En daar gaan we voor.


Wil je er het fijne van weten, dan kan je terecht op www.zevendekracht.blogspot.be

Bewoners Edingensesteenweg Halle bezorgd
Niet alleen de N-VA fractie in de gemeenteraad van Halle en de Streekvereniging Zenne en Zoniën hebben opmerkingen, bezwaren en suggesties in verband met de verkaveling van zowat  3 hectare binnengebied tussen de Edingense- en de Bergensesteenweg in Halle. Ook een vijftigtal omwonenden maken zich zorgen over de leefbaarheid van hun woonomgeving.

Zij hebben bij de Stad een bezwaarschrift ingediend waarin ze verschillende problemen aankaarten. Zij wijzen er op dat zij dagelijks alle hinder van de overdrukke Edingensesteenweg ondergaan, maar dat al dit ongemak enigszins wordt getemperd door het groen en de rust van het achterliggend gebied. Omdat daar alle bomen verdwijnen en er drie grootschalige retailhandelspanden komen, vrezen zij dat die rust compleet zal verdwijnen.

Zij wijzen er ook op dat de geplande hoogbouw van drie appartementsblokken met 92 woongelegenheden hun privacy naar de bliksem helpt. Volgens de buurtbewoners zullen nieuwe files ontstaan en dreigen er mobiliteitsproblemen. Zij vrezen ten slotte dat een aantal parkeerplaatsen zal sneuvelen voor de aanleg van een toegangsweg naar de nieuwe wijk.

De Edingensesteenweg is één van de drukste in- en uitvalswegen van Halle. Het openbaar onderzoek is inmiddels afgesloten. Vraag is of Halle het ingediende dossier in ongewijzigde vorm zal  aanvaarden.

woensdag 17 mei 2017

Minder is beter in HalleDe stad Halle kreeg begin april 2017 een aanvraag binnen voor de verkaveling van een binnengebied tussen de Bergense en de Edingensesteenweg. Er zouden meer dan 100 nieuwe woningen komen (waarvan het grootste deel in 3 appartementsblokken) en drie grootschalige winkels: een nieuwe Aldi, een meubelzaak en een doe het zelf-zaak. In het kader van het lopende Openbaar Onderzoek heeft Streekvereniging Zenne en Zoniën vzw een aantal opmerkingen en bezwaren ingediend.
1.      Het plan voorziet op een ingesloten binnengebied van ongeveer 3 ha in de bouw van 102 woongelegenheden. Daarvan een deel via appartementsgebouwen. De zone is niet bestemd voor doorgaand verkeer en de te verwachten toename van bevolking en gemotoriseerd verkeer zal onvermijdelijk de mobiliteitsproblemen die de stad Halle al kent, doen toenemen. Wij vragen dat het project enkel kan worden vergund indien het aantal wooneenheden met 20% wordt gereduceerd om het samenleven op een menselijke schaal in de stad te vrijwaren.
2.      De fietsverbinding tussen Station Halle en Industrieterreinen Dassenveld en omgeving zoals die in het PRUP Kleinstedelijk Gebied Halle van de provincie Vlaams-Brabant is opgenomen, kan niet in de voorgestelde vorm worden gerealiseerd en wordt hierdoor gedegradeerd. Dit moet in het voorliggende plan verholpen worden.
3.      Het plan voorziet in het rooien van drie percelen bosgebied en dit wordt in het kader van de Vlaamse boscompensatieregeling enkel financieel gecompenseerd. De Stad Halle kan eisen dat minimaal een gedeelte (het meest waardevolle bijvoorbeeld) bewaard blijft en dat de compensatie van het overige gedeelte op het grondgebied van de stad wordt gerealiseerd, concreet bijvoorbeeld in het kader van het Boommarterplan.
4.      Het plan voorziet in drie aparte grootschalige retailhandelspanden. Wij vragen dat deze tot kleinere proporties worden herleid, dat zij in één kleiner gebouw worden geconcentreerd en dat de aldus ingewonnen ruimte wordt voorbehouden voor groenvoorziening.
5.      Wij vragen dat de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening een gemotiveerd advies kan uitbrengen, op basis van een volledig dossier waarvan alle studies, plannen en overige relevante documenten vooraf aan de leden van de Gecoro worden bezorgd.
De gemeenteraad van Halle heeft recent wel al meerderheid tegen oppositie de wegenaanleg voor de verkaveling goedgekeurd zonder het lopende Openbaar Onderzoek af te wachten.