zondag 12 februari 2017

Bezoek Viskwekerij LinkebeekZenne en Zoniën organiseert Unieke inkijk in Linkebeekse viskwekerij

Vorig jaar leek het nog alsof de viskwekerij (officieel “centrum voor visteelt van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek”) van de Vlaamse overheid bij het Schaveyspark in Linkebeek zou worden gesloten. Dit plan is uiteindelijk niet doorgegaan en de site kan nu zelfs opnieuw worden bezocht. Enkel in groep, weliswaar. Streekvereniging Zenne en Zoniën neemt de gelegenheid te baat en organiseert in het voorjaar een dergelijk bezoek.

Viskwekerij Dwersbosstraat Linkebeek
De focus van de viskwekerijen ligt op de kweek van zeldzame vissoorten die niet in het commerciële circuit verkrijgbaar zijn. Door te werken met eigen kwekerijen behoudt de overheid zelf de controle over de genetische lijnen, en wordt ook de kans op verspreiding van visziekten aanzienlijk verkleind.

De viskwekerij in Linkebeek blijft een aantrekkingspool voor natuur- en milieuvrienden uit heel Vlaanderen was. Omdat het praktisch dus niet mogelijk is om een apart bezoek te brengen aan deze instelling, organiseert Zenne en Zoniën op donderdag 30 maart 2017 om 13 uur een geleid bezoek. Het duurt ongeveer anderhalf uur en je wordt via een filmmontage op de hoogte gebracht van wat er allemaal gebeurt in het centrum voor de visteelt. Een rondleiding ter plekke en een bezoek aan de kweekvijvers sluiten het bezoek af. Na afloop kan je gerust even verpozen in het café van Cultuurcentrum De Moelie.

Het bezoek is gratis en de groep mag 30 personen groot zijn. De eerste 25 personen die zich voor 20 maart 2017 aanmelden bij willy.defranc@telenet.be of paula.deboeck@skynet.be krijgen een bevestigingsmail met bijkomende precieze inlichtingen over de vertrekplaats en het beginuur. De vertrekplaats is alleszins het parkeerterrein van het Schaveyspark, dat vanaf de Alsembergsesteenweg bewegwijzerd staat. Waterdicht schoeisel is zeker aangewezen, omdat de wandeling naar de kweekvijvers op gras gebeurt.


vrijdag 10 februari 2017

Bescherm de Muur in de Halse DekenstraatWij vragen  bescherming Halse stadswal

Streekvereniging Zenne en Zoniën heeft nu zelf de bescherming van een deel van de oude stadswal van Halle gevraagd. Die wal is onlangs “herontdekt” naar aanleiding van de geplande verkoop van een burgerwoning in de Dekenstraat in het centrum van de stad.

“Omdat er al een hele tijd onzekerheid is over de al dan niet bescherming, hebben wij uiteindelijk zelf de koe bij de horens gevat en via een officiële beschermingsaanvraag proberen wij nu voor iedereen duidelijkheid te creëren” zegt Zenne en Zoniën.

 Het bevoegde Agentschap Onroerend Erfgoed heeft direct gerepliceerd. Het antwoordt: ”Wij hebben uw aanvraag voor de bescherming van een deel van de oude stadswal gelegen in de tuin van het pand gelegen te Halle, Dekenstraat 24 goed ontvangen en danken u voor uw initiatief. Uw aanvraag werd geregistreerd onder kenmerk #1300.

Wij zullen deze aanvraag in de loop van 2017 evalueren. Enkel gebouwen met een uitzonderlijke erfgoedwaarde zullen in aanmerking komen voor bescherming. Wij brengen u op de hoogte wanneer uw dossier geëvalueerd werd.”

Zenne en Zoniën zet zich in de streek in voor de bewaring en herwaardering van onroerend erfgoed en hoopt dat de stadsmuur, al dan niet officieel door de Vlaamse overheid beschermd, in Halle bewaard blijft en gekoesterd wordt.

dinsdag 7 februari 2017

Sponsors voor mirakelschilderijen Halle


Sponsors gezocht om waardevolle ex voto's te restaureren

Nog acht mirakelschilderijen te gaan

 

De werkgroep Pro Arte Hallensis is op zoek naar sponsors om de acht resterende mirakelschilderijen uit de Halse basiliek te kunnen restaureren. Dertien ex voto's zijn inmiddels gerestaureerd en wachten om terug gehangen te worden in de basiliek. 

In 1993 lanceerde de vzw Pro Arte Hallensis een ambitieus  restauratieproject voor de 21 mirakelschilderijen van de Halse basiliek. 'Deze schilderijen hingen in de torenhal achteraan in de basiliek en waren in bijzonder slechte staat. De meesten waren helemaal zwart geworden van vuil en ouderdom, zodat niemand nog merkte hoe waardevol die schilderijen eigenlijk waren. De schilderijen dateren uit de zeventiende eeuw. Het gaat om schenkingen van mensen die op een of andere manier de zwarte Onze-Lieve Vrouw van Halle wilden bedanken voor een  verhoord gebed.

 'Naar aanleiding van de restauratiewerken aan het basiliekgebouw vonden wij dat ook deze schilderijen in ere moesten worden hersteld. We zochten privé-sponsors die elk een schilderij voor hun rekening wilden nemen', zegt Ghislain Stas van Pro Arte Hallenens. "In totaal hingen er in de Halse basiliek 21 mirakelschilderijen. Dertien ervan zijn nu al gerestaureerd."

Pro Arte Hallensis laat de sponsors zelf het schilderij kiezen dat ze graag willen financieren. Een gift van 750 euro is al voldoende. Hierop laat Pro Arte Hallensis de schilderijen dan onder handen nemen door kunstacademies die een opleiding restauratie in hun aanbod hebben zitten, zoals Anderlecht of Antwerpen. 

"Wie een schilderij en dus een stukje Hals erfgoed laat restaureren, kan dit ook fiscaal aftrekken. We kregen hiervoor toelating via de Koning Boudewijnstichting. Onze aanvraag werd opnieuw goedgekeurd", aldus Ghislain Stas. "Ook voor kleinere bedragen sponseren is mogelijk, eventueel om nog andere kunstwerken onder handen te nemen. Fiscale attesten kan je krijgen vanaf 40 euro".

Binnenkort start  alvast de restauratie van een van de overblijvende mirakelschilderijen. Familieleden van Rolf Kirchausen uit Krefeld nemen de sponsoring op zich. Kirchausen was een van de Duitse soldaten die in september 1944 het leven lieten bij achterhoedegevechten op het kruispunt van de Edingensesteenweg en  de Steenweg op Bellingen in Hondzocht. Hij kreeg drie jaar geleden een vermelding op het oorlogsmonument in Hondzocht waarop zijn familie toen uitgenodigd was. 

Bronnen: Ghislain Stas, Het Nieuwsblad, Editiepajot.

vrijdag 3 februari 2017

Brussel wil tram naar Ruisbroek


  Plan Duurzame Ontwikkeling niet goed voor randmobiliteit


 De Brusselse Regering heeft een openbaar onderzoek lopen over het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) dat ze heeft goedgekeurd. Een belangrijk topic hierin is mobiliteit. Zo wil men auto’s weren uit Brussel, randparkings voor 25.000 auto’s bouwen  en tegen 2025 een tramlijn hebben tot o.a. Ruisbroek en een tot Dilbeek.


Verbetering van de Brusselse mobiliteit als factor van duurzame stadsontwikkeling:

Het GPDO bevat "krachtige maatregelen om de verkeersopstoppingen aan te pakken". Sommige maatregelen zijn gepland voor 2025, andere voor 2040. Een eerste belangrijke concrete doelstelling bestaat erin de druk van het inkomend en uitgaand verkeer op onze wegen tegen 2025 met 20% te verminderen.

Daartoe voorziet het GPDO om de zes belangrijkste invalswegen om te vormen tot stadslanen en die vermindering van de wegcapaciteit gepaard te laten gaan met de aanleg van 25.000 parkeerplaatsen (P+R) binnen het hoofdstedelijk gebied.

Een andere grote doelstelling van het project bestaat erin een verdere modal shift te bewerkstelligen. De Brusselaars hebben die trend al een tiental jaar geleden ingezet. Nieuwe metrolijnen, uitbreidingen op het tramnetwerk, het optimaal gebruik van het bestaande netwerk, zijn allemaal ontwikkelingen waarin het nieuwe gewestelijk plan voorziet. Brussel wenst 8 nieuwe intergewestelijke tram- of metrolijnen aan te leggen, onder meer  naar Dilbeek en Ruisbroek. Andere projecten  ten voordele van de zachte vervoersmiddelen zijn de aanleg van fietspaden en meer voetgangerszones.


Dit GPDO plan zal qua mobiliteit ook invloed hebben op de rand. Schepen van mobiliteit Jan Desmeth uit Sint-Pieters-Leeuw reageert  bij de nieuwssite Sint-Pieters-Leeuw:

Wij zijn voorstander van de heraanleg van de Brussels Ring, zoals deze in 2016 werd voorgesteld door Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts. Verder zijn wij te vinden voor het concept van “Combi-mobiliteit”, waarbij je misschien wel voor de eerste kilometers de wagen neemt en nadien verleid wordt om over te stappen op andere vervoersmodi.

Daarin passen dan ook de randparkings, die best zo dicht mogelijk aan de Ring worden gebouwd. De voorziene parking aan Coovi is goed. Er zou nog een tweede mogen komen ter hoogte van het Erasmusziekenhuis.

Brussel kan aan de binnenkant van de Ring de wagens proberen te ontmoedigen, maar aan de buitenkant van de Ring roepen we hen net op om samen met ons de doorstroming naar Ring en die bewuste randparkings te verbeteren. Het lopende project op de Bergensesteenweg aan Ikea is er een voorbeeld van. Wij rekenen erop dat dit in 2017 kan uitgevoerd worden. Ook bij de heraanleg van de rotonde aan Erasmus ( begin 2018) pleiten we voor by-passen en een turbo-rotonde zoals in Nederland en Frankrijk.

De tramlijn in Ruisbroek vinden we geen goed idee. Je hebt er nu al een goede verbinding met de trein en op 10 minuten sta je in Brussel Zuid, je hebt er goede busverbindingen en met de fiets-snelweg nog een gezonder en snel alternatief. We pleiten wel om het expressnet effectief van start te laten gaan”.

Meer info GPDO: www.gpdo.brussels/mobiliteit-als-factor-voor-duurzame-stadsontwikkeling


Bron: www.sint-pieters-leeuw.eu

Bewaren

woensdag 1 februari 2017

Actueel begin 2017Dit houdt ons bezig
1. We hebben, net als vele anderen, een bezwaarschrift ingediend tegen zowel de milieuvergunning als de bouwvergunning van het zogenaamde Eurostadion op de Heizel, maar ook grotendeels op het grondgebied van de Vlaamse gemeente Grimbergen. Een dossier vol politieke intriges vanuit Brussel opgezet op kosten van alle voetballiefhebbers en alle andere belastingbetalers. Met elfduizend parkeerplaatsen. Goed bezig! Zowel de serieuze als de populaire gazetten, die dezer dagen klaar staan om alles en iedereen te veroordelen, durven het plan niet openlijk af te keuren. Te veel commerciële belangen mee gemoeid, keizer Voetbal?

2. Streekvereniging Zenne en Zoniën bestaat 45 jaar. We vieren dat volgend voorjaar.

3. We hebben dit jaar niet alleen onze eigen zomerzoektocht in Linkebeek. We werken ook mee aan gelijkaardige initiatieven in het kader van een zomerse Erfgoedactie met als thema “industrie” in en samen met Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Later meer hierover.

4. Een vereniging als Zenne en Zoniën is een begrip in onze streek. Wij volgen en wij bekijken alles wat moet, wat kan en wat beter kan op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en erfgoed.

Wij informeren hierover via allerlei media. Wij werken ook samen met anderen – verenigingen en besturen – elk jaar opnieuw, om onze streek beter en aantrekkelijker te maken. Verdient dat uw steun? Zeer zeker. Bedankt dus aan iedereen die trouw heeft bijgedragen voor 2017.

Voor de anderen: doe ons een plezier en word lid vanaf 10 € op IBAN rekeningnummer van Zenne en Zoniën vzw: BE70 9730 2781 8725 BIC: ARSPBE22. Vanaf 12€ bent u steunend lid.

5. In de nabije toekomst meer over Trage Wegen, Bezoek Plantentuin Meise en bezoek Viskwekerij Linkebeek.

Zenne en Zoniën

maandag 30 januari 2017

Linkebeekse Komedie

Tot en met 2018 zal Damien Thiéry niet rechtsgeldig benoemd kunnen worden als burgemeester van Linkebeek. De Raad van State heeft het beroep van de Franstalige liberaal onontvankelijk verklaard omdat hij al tweemaal hardleers bleek, en geeft de facto Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) gelijk. 
 
Midden december 2015 trokken de Linkebekenaren opnieuw naar de stembus voor buitengewone verkiezingen.  Op 29 februari 2016 droeg de gemeenteraad van Linkebeek Damien Thiéry een derde maal voor als kandidaat voor het burgemeesterschap. Daags nadien vernietigde de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) het besluit van de gemeenteraad. Even later weigerde ze hem te benoemen.

Carrousels

Thiéry had deze keer de oproepbrieven nochtans wél conform de taalwetten verstuurd, maar dat maakte weinig indruk op het rechtscollege. De Raad van State oordeelt dat Thiéry de komende twee jaar niet benoemd kan worden als burgemeester. 'Het feit dat de gemeenteraad er, zelfs na haar tweede arrest, in volhardt om verzoeker voor te dragen voor de functie van burgemeester en zo probeert om een nieuwe situatie in het leven te roepen', zo oordeelt de Raad van State, 'stemt niet overeen met de wil van de wetgever om een einde te maken aan de carrousels. Ze kunnen in deze gemeentelijke bestuursperiode dan ook niet tot een benoeming van betrokkene leiden.'

Gevolg is allicht dat de ontslagnemende burgemeester Eric De Bruycker (ProLink) de sjerp blijft dragen - ook al gaf hij eerder al aan ontslag te willen nemen. De Bruycker wordt immers niet gedragen door de (Franstalige) meerderheid van de gemeenteraad.

Raad van Europa

Na 2018 liggen de kaarten anders. Door een wetswijziging zal het niet langer mogelijk zijn om 'carroursels' te hebben zoals in Linkebeek. Intussen moeit ook de Raad van Europa zich met de kwestie. Vorige week maakte het orgaan bekend dat er begin februari een delegatie naar Linkebeek afzakt om de niet-benoeming van Thiéry te onderzoeken.

Onze overtuigingDie Raad van Europa (die helemaal niet bevoegd is in deze materie, maar zich wel voor de kar van bepaalde Franstaligen laat spannen) heeft eerder al gezanten gezonden. Die gaven Thiéry telkens gelijk.  De Comedia Linckebeckiana zal dus nog even voortduren. Mensenrechten, gelijkheidsbeginsels, discriminatie en andere zware termen zullen nogmaals bovengehaald worden. De "pacificatie" is nog niet voor morgen.  Daarvan zijn wij stellig overtuigd.

Bronnen: Belga, De Standaard.

zaterdag 28 januari 2017

Eurostadion Absolute Miskleun

Rode kaart voor voetbalstadions Brussel en BruggeBij het stadion aan de Heizel moeten 11.000 parkeerplaatsen komen, met openbaar vervoer is amper rekening gehouden
Zowel in Brussel als in Brugge liggen nieuwe plannen voor voetbalstadions op tafel. Beide plannen hebben één ding gemeen: ze voorzien enorm veel parkeerplaatsen. Bij het nationaal stadion aan de Heizel moeten er 11.000 komen, bij het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge meer dan 7.000. Er zal dus ontzettend veel verkeer bijkomen, met de bijhorende luchtvervuiling en klimaatimpact. Dat terwijl grotere voetbalstadions in Europa het met veel minder parkings doen en vooral inzetten op bereikbaarheid met openbaar vervoer.

BBL dient bezwaar in
De stad Brussel wil op parking C van de Heizel een nieuw nationaal stadion laten bouwen, zowel voor matchen van de Rode Duivels als voor Anderlecht. Het complex omvat een stadion met 62.000 zitplaatsen, met 78.000 m² voor horeca en 16.000 m² kantoren. Er komen rechtstreekse op- en afritten op de Brusselse ring, die nu al oververzadigd is. Daar bovenop maar liefst 11.000 parkeerplaatsen. Dat zal uiteraard enorm veel extra verkeer veroorzaken. En dat is dan weer problematisch voor de lokale luchtkwaliteit, die nu al tot de slechtste van het land behoort. 

Bond Beter Leefmilieu diende bezwaar in tegen zowel de bouw- als milieuvergunning. BBL vraagt dat het project enkel kan doorgaan als veel sterker ingezet wordt op openbaar vervoer en veel minder op autoverkeer. Dit wil onder meer zeggen dat de overmaatse parking van maar liefst 11.000 parkeerplaatsen sterk verkleint. 

Het goede voorbeeld

Andere voetbalstadions van gelijkaardige grootte in Europa, hebben veel minder parkeercapaciteit. Wembley Stadion in Londen bijvoorbeeld, met 90.000 plaatsen, heeft 3000 parkeerplaatsen. In Rijsel heeft het nieuw gebouwde stade Pierre-Mauroy 3500 parkeerplaatsen op de site. Historische stadions zoals Parc des Princes of Camp Nou hebben zelfs geen parking on site. Ook Real Madrid en Arsenal hebben een ‘autovrij stadion’. Al deze stadions stellen vooral bereikbaarheid met openbaar vervoer centraal.

Op het vlak van openbaar vervoer blijven de plannen voor het nationaal stadion echter zeer vaag. Het doortrekken van de metro of van tramlijnen naar het stadion blijft onduidelijk. De realisatie van het BrabantNet - de nieuwe tramlijnen naar de luchthaven en naar Willebroek - is alles behalve zeker. Dit zijn volgens het MER echter noodzakelijke flankerende maatregelen om het autoverkeer en de daarmee samenhangende luchtvervuiling onder controle te houden. Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State, moeten de noodzakelijke flankerende maatregelen uit een MER rechtstreeks doorwerken in de beslissing van de overheid over een vergunning. Dit is niet het geval. 

Twee voetbalstadions in Brugge

Ook Club Brugge wil een nieuwe voetbaltempel bouwen, aan de Blankenbergse Steenweg. De Vlaamse regering keurde daarvoor een aanpassing van het ruimtelijk uitvoeringsplan goed, waarvoor nog tot 10 februari het openbaar onderzoek loopt. Ook dit nieuwe stadion is met 7200 parkeerplaatsen sterk gericht op de auto. De bereikbaarheid met openbaar vervoer is beperkt, de bereikbaarheid met de fiets is ondermaats. 

Bovendien wordt het huidige Jan Breydelstadion niet afgebroken, maar blijft het behouden voor Cercle Brugge. Zo komen er in Brugge dus twee voetbalstadions. Niet bepaald een voorbeeld van een hoog ‘ruimtelijk rendement’, wat de Vlaamse regering zegt na te streven met het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 

Bond Beter Leefmilieu zal daarom een bezwaarschrift indienen tegen de plannen voor twee voetbalstadions in Brugge. 

Bron: Nieuwsbrief BBL Vlaanderen.

Streekvereniging Zenne en Zoniën stelt met enige verbazing vast dat de Vlaamse "kwaliteitspers" net zoals de "populaire media"  zich in deze dossiers eerder terughoudend opstellen.  Van enige (morele) verontwaardiging hebben ze nog niet  al te veel blijk gegeven.  Commerciële belangen gaan ook voor hén boven volksgezondheid  en serieuze mobiliteitsoplossingen.

Nog  merkwaardig: bij de "tegenstemmen"  krijgt vooral één partij (Groen) veel aandacht en consideratie.  Voor de vele acties van (ex-Vlaams Belanger) Bart Laeremans  is er bij hen geen ruimte.

Bizar "cordon".


vrijdag 13 januari 2017

Wemmel heeft Bezwaar tegen Eurostadion(Bron: BRUZZ) Wemmel gaat bij buurgemeente Grimbergen een bezwaarschrift indienen, tegen de bouw van het Eurostadion. Dat meldt burgemeester Walter Vansteenkiste aan BRUZZ. “Het gaat om een 15-tal concrete bezwaren, gaande van mobiliteit tot de infiltratie van het regenwater.”

Dinsdag was er in Wemmel een infovergadering van Ghelamco, over het nog te bouwen Eurostadion, op Parking C. Zo’n 350 aanwezigen uitten hun bezwaren. Maar nu gaat ook het schepencollege van de gemeente Wemmel officieel een bezwaarschrift indienen bij buurgemeente Grimbergen. Zowel burgers als gemeentebesturen kunnen dat nog tot 14 januari doen, in het kader van het openbaar onderzoek dat voorafgaat aan de beslissing over de milieuvergunning.

“We hebben een 15-tal concrete bezwaren”, vertelt Vansteenkiste aan BRUZZ. “Dat zijn bezwaren rond mobiliteitsoverlast, veiligheid voor de zwakke weggebruiker, lichtvervuiling, geluidsvervuiling, de verwerking van het afvalwater, de infiltratie van het regenwater enzovoort.”

Dat laatste baart de gemeente Wemmel grote zorgen, omdat Wemmel lager ligt dan Parking C. “Het grootste gedeelte van Parking C is op dit moment semi-permeabel, waardoor de afstroming vertraagd wordt. Nu wil men via boringen het hemelwater versneld laten insijpelen, wat misschien een stijging van het grondwater tot gevolg heeft.”

Deze mogelijke problemen werden al besproken in het eerder goedgekeurde milieueffectenrapport (MER). Maar, zo zegt Vansteenkiste: “We hebben onze twijfels bij het MER. Een aantal boringen en studies lijken ons te beperkt om een betrouwbaar resultaat te geven, dus onze ongerustheid blijft.”

Lees meer