dinsdag 16 januari 2018

Plaats voor Plannen of Plannen voor Plaats



De Vlaamse Bouwmeester komt naar Halle. Niet in hoogst eigen persoon, maar via het klassieke witte doek.  Om zijn ideeën over beter wonen, betere woonomgeving, betere ordening van onze ruimte te verkondigen.

In de Raadzaal van het (nieuwe) stadhuis aan het Oudstrijdersplein vertoont Halle namelijk op  dinsdag 30 januari om 20 uur de  film Plannen voor Plaats. Wat de BWMSTR aan inzichten biedt, kan je onder meer hier nalezen. (https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws-publicaties/plannen-voor-plaats)



In Knack van 6 december  (http://www.knack.be/nieuws/belgie/vlaams-bouwmeester-leo-van-broeck-nu-nog-vrijstaand-bouwen-is-crimineel/article-longread-935033.html) kan je ook al kennis nemen van de originele ideeën die hij verkondigt.

Wat ons  alvast is opgevallen:  Vlaanderen heeft de beschikbare ruimte verkwanseld door verkavelingen en lintbebouwing toe te staan.  Dat wisten we natuurlijk al langer, zelfs al wonen velen onder ons in een dergelijke verkaveling of aan zo’n lint.

De BWMSTR pleit voor hoogbouw, voor kerndorpen, voor herverdeling van wooneigendom via vormen van aandeelhouderschap, voor kleiner wonen en grotere woondichtheid.

In veel van zijn ideeën kunnen wij ons vinden. We zijn dan ook benieuwd naar

1.      Hoe los je in enkele decennia op wat gedurende enkele eeuwen scheef  is gegroeid?

2.      Hoe goed of hoe slecht doorstaan de gemeente- en stadsbesturen tussen Zenne en Zoniën de confrontatie met de ideeën van de BWMSTR?

3.      Welke besturen hebben het lef om open ruimte niet alleen te bewaren (er wordt ook in onze streek nog dagelijks ruimte verkwanseld) maar ook bij te winnen?


Streekvereniging Zenne en Zoniën is al 45 jaar bekommerd om een goede ruimtelijke ordening. Wij bevelen iedereen aan om de film, gedraaid door klimaatvoluntarist Nick Balthazar, te gaan bekijken.

In Plannen voor plaats nemen Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck de kijker mee op een tocht door Vlaanderen, op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse ideeën over de inrichting van onze leefomgeving. Willen we onze klimaat- en energiedoelstellingen halen, volgende generaties een toekomst bieden en de biodiversiteit vrijwaren, dan moeten we immers anders gaan nadenken over wonen en bouwen, over ontwikkeling en mobiliteit. De film laat zien dat die mindswitch niet in het teken hoeft te staan van bezuiniging, versobering of verlies, maar juist de sleutel kan bieden tot een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving.


dinsdag 26 december 2017

Met vrije blik





Logo
2018
met vrije blik over erfgoed milieu natuur wonen
tussen zenne en zoniën
blijf ons volgen via onze webstek en onze nieuwsbrieven

word lid vanaf 10 euro per jaar

Onze leden houden wij ook op de hoogte via ons tweemaandelijks tijdschrift De Zevende Kracht .

Ons rekeningnummer is  BE70 9730 2781 8725 BIC: ARSPBE22

zaterdag 23 december 2017

Natuur krijgen en er ook weggeven in Halle

Geven en nemen in Halle

  Zes natuurprojecten in zeven gemeenten in de rand kunnen binnenkort van start nu minister van Natuur Joke Schauvliege de subsidiekraan open draaide. In totaal maakt de minister 1,6 miljoen euro vrij voor openbare natuur in Halle, Drogenbos, Zaventem, Vilvoorde, Machelen, Affligem en Ternat.

Schauvlieghe "wil  de natuur in de rand een handje helpen door openbare besturen extra middelen te geven om toegankelijke natuur te creëren dicht bij de dorpskernen." Zo krijgt Halle 930.000 euro om 8 hectare grond aan te kopen in de zone Lembeek-Noord. Er komt een natuurzone die aansluit op het Kasteelpark, een waterberging en een veilige verbinding voor fietsers en voetgangers tussen het jaagdpad langs het kanaal en de Bergensesesteenweg.Het gaat om een gebied dat aanvankelijk als industriezone was ingekleurd maar nu een groene bestemming krijgt. In totaal kost dit project 1,4 miljoen euro waarvan het Vlaams gewest dus het grootste deel financiert.

nvdr: Merk op dat die verbinding met de Bergensesteenweg niet echt de meest onveilige is die Lembeek en bij uitbreiding Halle de fietsers reserveert!

Drogenbos krijgt van minister Schauvliege 265.000 euro om zijn begraafplaats om te vormen tot een parkbegraafplaats van 1 hectare. Ook de zones rond het gemeentehuis en de Sint-Niklaaskerk worden als park ingericht.

nvdr: Merk op dat in Halle inmiddels heel wat natuur in de binnenstad verdwijnt ten koste van nieuwe appartementsgebouwen. Maar dat is niet de schuld van Schauvliege.


vrijdag 22 december 2017

Vijver Essenbeek Bouwvergunning Kasteelstraat

Toch bouwen langs Kasteelstraat Essenbeek Halle


De aannemer die langs de zijde Kasteelstraat van de vijver in Essenbeek  wilde bouwen en daarvoor in 2014 geen vergunning kreeg van het stadsbestuur van Halle, heeft op 14 december 2017 van de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant uiteindelijk toch gelijk gekregen.
De vergunning komt er na een uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen die een interpretatie heeft gegeven van de uitspraken van de Raad van State in dit dossier, waarbij de tegenstanders, verenigd in het Vijvercomité (Red de Vijver) uiteindelijk toch in het ongelijk worden gesteld. Het gaat hier over een procedure die zeer lang heeft aangesleept en aan beide partijen veel geld heeft gekost. De kern van debetwisting berust op een onwettige wijziging van het definitieve gewestplan van een strook grond naar bouwgrond. Die fout wel wordt erkend, maar  uiteindelijk blijven, bij gebrek aan een echte bestemming van dat perceel , alleen de principes van een goede ruimtelijke ordening overeind . Volgens  de advocaat van de bouwheer, voldoen de plannen voor de elf woningen  aan die principes en de deputatie heeft die visie overgenomen.

De Deputatie verklaarde het  beroep ingediend door de advocaat van de bouwfirma bijgevolg niet alleen  ontvankelijk, maar volgde helemaal de visie van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en van de advocaat van de bouwheer.  Vergunning o.k. dus voor de  bouw van 11 particuliere woningen, gelegen Kasteelstraat 8-40 te Halle, met volgende voorwaarden: de veranda’s achter de woningen worden geschrapt; de afsluitingen van de tuinen moeten gerealiseerd worden door hagen of met groen begroeide draadafsluitingen. Het uitzicht op de vijver zou voldoende gegarandeerd blijven. Er worden twee blokken opgetrokken: één van zes en één van vijf huizen.

Eerder kreeg dezelfde bouwheer al een vergunning voor de bouw van assistentiewoningen langs de vijver aan de zijde van de Nijvelsesteenweg.  De bouw ervan is al een eind opgeschoten.

Een nieuwe Beemd op de grens van Rode en Alsemberg

Alsembergse Beemd wordt park

De gemeente Beersel organiseert binnenkort een openbaar onderzoek over de herinrichting van wat er nog rest van de Beemd achter de voormalige Volvo-fabriek. Dit gebied ligt op de grens van Rode en Alsemberg en zou  enkel decennia geleden worden omgevormd tot een grootschalig shoppincentrum onder de  benaming "Alsemberg 2000". Dat plan werd uiteindelijk na veel verzet, onder leiding van Streekvereniging Zenne en Zoniën, opgeborgen en nooit meer opgediept.

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek over de aanleg van dat park wil de Vlaamse Landmaatschappij in samenwerking met de gemeente Beersel het ontwerp toelichten aan buurtbewoners en geïnteresseerden.
 Het  project "Alsembergse Beemd" in de buurt van het Lambiekcentrum en de Oude Colruyt is dus een  nieuw park, aangelegd ter hoogte van het vroegere voetbalveld van Alsemberg, het  voormalige Volvo-terrein en enkele percelen langs de Molenbeek. De vroegere Volvofabriek is al jaren verdwenen en heeft plaats gemaakt voor assistentiewoningen, een Aldi-warenhuis en enkel "baanwinkels" die blijkbaar niet erg succesvol zijn.

 "Het park is een onderdeel van het landinrichtingsproject Land van Teirlinck en wil een antwoord bieden op meerdere maatschappelijke uitdagingen." luidt het officieel. De Vlaamse Landmaatschappij heeft in de Zennevallei nog andere vernieuwingsplannen, onder meer in  de Molenbeekvallei in Sint-Genesius-Rode.

Op woensdag 24 januari om 20 uur krijg je in Lambiekcentrum een toelichting over het nieuwe parkplan. Daarna kan je nog even napraten bij een degustatie van Beerselse bieren.
Inschrijven via Gina.DeKeyzer@vlm.be of milieu@beersel.be