maandag 12 februari 2018

Vernieuwing in Ruimtelijke Ordening. Theorie en PraktijkPlaats voor Plannen voor Plaats
 Op 30 januari 2018 organiseerde de stad Halle de filmvoorstelling “Plannen voor Plaats” waarin de Vlaamse Bouwmeester zijn ideeën voor een betere, toekomstgerichte stedenbouw en ruimtelijke ordening in en voor Vlaanderen uit de doeken doet middels een aantal concrete voorbeelden uit het “veld”. Er kwamen ongeveer 35 mensen opdagen.  Blijkbaar een stuk minder dan verwacht en verhoopt.  Dat doet natuurlijk niets af aan de verdienste van het initiatief; wij bij Zenne en Zoniën weten uit ervaring dat bekommernis om de Ruimtelijke Ordening en om leefbaarheid van dorp en stad vaak beperkt blijft tot de eigen directe omgeving.
Anderzijds met ook worden gezegd dat de meeste besturen niet geneigd zijn om inspraak echt te stimuleren. Denk maar aan het compleet verouderde systeem van de “gele affiches” die vaak indrukwekkende bouwplannen aankondigen op een verloren plekje waar alleen voetgangers en fietsers toegang toe hebben, terwijl wij toch in een digitale wereld leven waarin iedereen het lokale nieuwe en de lokale politiek via nieuwsbrieven en sociale media allerhande opvolgt.
De film zelf toonde een aantal projecten: Kortrijk, Harelbeke, Brugge, een gebouw in Sint-Jans-Molenbeek, het creëren van nieuwe groene ruimte in Zaventem. Er was aandacht voor stadslandbouw, verbannen van koning auto, kleiner wonen met gemeenschappelijke ruimtes, open gebied en groen creëren in de stad, waterstromen herwaarderen en dorpskernen via groene vlakken met elkaar verbinden.
Vanuit het publiek kwam gemor over mobiliteit, te veel projecten te gelijk.
Een paar opvallende uitspraken:
-          Er wordt in Halle niet meer Frans gesproken dan vroeger, want alle nieuwe inwoners (niet meer dan 250-300 per jaar zo werd gesteld) van Halle, komen uit de omliggende gemeenten en komen in Halle wonen, omdat ze de stad hebben leren kennen via de markt. Er is afgesproken met de bouwpromotoren om voor de projecten geen reclame te maken (zeker niet tweetalig) in Brussel. Er is een evenwicht tussen vraag en aanbod, waardoor de prijs redelijk blijft. Iemand uit het publiek merkte op dat het veel goedkoper wonen is in Saintes. 
-          Halle haalt ook het cijfer van 7% voor sociale huisvesting.
-          Door een aanpassing van de Beestenmarkt en het niet meer doorkruisen van de Basiliekstraat is er autoverkeer geweerd uit de binnenstad. Dat de gewestwegen veel autoverkeer hebben, is niet het probleem van de stad. Een ringweg aanleggen (vraag vanuit het publiek) zou het mooie Breedhout verpesten. Meer wegen vragen om meer auto’s.
-          Iemand van het publiek merkte op dat veel wagens aan het station niet van Hallenaren afkomstig zijn. Er werd gemeld dat de NMBS-parkeertoren er wel degelijk ooit komt.
-          Iemand uit het publiek merkte op er alleen over wonen gesproken wordt en niet over werken. Er wordt geen ruimte voorzien voor nieuwe bedrijven.
-          Iemand uit het publiek merkte op dat een studie aantoont dat het winkelcentrum te kleinschalig is, om goed te kunnen renderen en dat er een bouwstop ingevoerd moet worden zoals een mobiliteitstop. 
Onze algemene indruk was dat een echt gesprek naar aanleiding van de film niet mogelijk was. Immers, het schepencollege wilde blijkbaar absoluut “een politiek debat vermijden”.
Conclusie: waardevol initiatief dat noodgedwongen in vrijblijvendheid verzandde.

zondag 11 februari 2018

De trein is altijd een beetje...Meer treinen in de Rand

Het nieuwe vervoerplan van de NMBS (december 2017) voorziet in meer extra treinen. De frequentie van de S-lijnen op het GEN (verder gewestelijk express net genoemd) wordt verhoogd. En na twee maanden sporen moet er gezegd worden dat de wachttijden er korter zijn op geworden. Hoe weten we dat zo zeker…?

Wel, bij Zenne en Zoniën zijn er enkele mensen die gedurende twee maanden aan een soort van ‘trein sight seeing’ begonnen zijn, met als doel de gebruikstijden van de NMBS eens onder de loep te nemen. Zij sporen op minder bekende spoorlijnen waarbij je iets van het landschap kan ontwaren EN gebruik makend van de verhoogde frequentie op de S-lijnen kan je zeker de reistijd gevoelig inkorten

Maar wat is die S nu? Het Snet dat spoort op het GEN. Om deze spraakverwarring een beetje te ontwarren moet je weten dat sinds december 2015 alle treinverbindingen in een straal van 30 km rond Brussel het Snet vormen. De S staat voor “voorstedelijk”, stad zou je in het Nederlands kunnen bedenken. Maar men hanteert liever internationale termen en dan kom je aan de term ‘suburbain’. Op een gewone werkdag bedienen onze Streinen 12 voorstadslijnen met 143 treinhaltes en 700 treinen. Met de verhoogde frequentie sporen ze ook in het weekend. Dus lijn 26 kan je nu ook op zaterdag en zondag nemen. Bijvoorbeeld op Nieuwjaarsdag. Er zal een systeem van knooppunten worden uitgewerkt, zodat er moeiteloos op metro, trein en bus kan overgestapt worden. En er wordt gewerkt aan een tariefintegratie.
In Wallonië liggen de werken aan de lijn 161 Brussel Ottignies (90 % afgewerkt) en lijn 124 Brussel Nijvel (30 % afgewerkt) al twee jaar stil. Als de problemen met de verdeling van het extra miljard euro en de nodige vergunningen opgelost zijn, kunnen de werken begin 2018 terug worden opgestart. Dat is dus hoopvol.

Het valt Zenne en Zoniën op dat de wachttijden in gans België er ‘iets op verbeterd’ zijn. We geven een concreet voorbeeld opgetekend door onze reisexperten. Bij het begin van een treinreis moet je je degelijk voorbereiden en dat doe je dus op de website van de NMBS, zodoende heb je de goede richtingen en de goede reistijden en weet je ook dat je niet in overtreding bent. Bijvoorbeeld gaan wandelen in de Ardennen en de auto thuis laten staan, dat kan best. Wil je een toffe wandeling van Statte naar Hoei beleven, dan kan je in Halle de trein richting Binche nemen. Stap af in La Louvière Zuid. Binnen de acht minuten kan je overstappen op de trein richting Luik Guillemins en stap je in treinhalte Statte na een uurtje sporen af. Een wandeling langs de Maas of een zelf uitgestippelde wandeling laat je genieten van mooie landschappen. En als ooit de ‘stukke kabelbaan’ in Hoei Perron gemaakt zou kunnen worden, dan heb je een mooie daguitstap met de trein gemaakt. De kabelbaan zou in 2020 terug operationeel zijn.


Weet dat je momenteel vanuit Halle een rechtstreekse treinverbinding hebt tijdens de week naar Doornik en verder Kortrijk, Sint Niklaas, Turnhout en Luik.
Met openbaar vervoer vragen kunnen onze leden steeds terecht bij Zenne en Zoniën. Je stuurt een mail naar willy.defranc@telenet.be en je krijgt steeds een antwoord.

Wandelschoenen aantrekkenZenne en Zoniën Wandelkalender 2018


Waar en wanneer
Wat
Adres Exacte locatie
Donderdag 29 maart 13 u Viskwekerij INBO Linkebeek
Bezoek aan de viskwekerij van INBO in Linkebeek (aanmelden verplicht) VOLGEBOEKT
Dwersbosstraat 28                    1630  Linkebeek
Donderdag 12 april 13 u Viskwekerij INBO Linkebeek
Bezoek aan de viskwekerij van INBO in Linkebeek (aanmelden verplicht)
Dwersbosstraat 28                    1630  Linkebeek
Zondag 22 april 14u Parking Middenhut Waterloose St Gen Rode…
Op zoek naar de bronnen van de Yse, maar vooral zijn we op zoek naar een ganzenpoot in het Zoniënwoud…
Via de Zoniënwoudlaan, de Waterloose Steenweg oversteken aan de rode lichten de parking oprijden…
Van 10 juni tot 16 september in Alsemberg, zie zevendekracht.blogspot.be
Wandelfotozoektocht in de deelgemeenten van Beersel, met steun van de Vlaamse Gemeenschap…
DOC Lambiekcentrum, Gemeenveldstraat 1  1652  Alsemberg
Zaterdag 30 juni 20u30 Dworp
Avondwandeling: op verkenning in Destelheide en Zevenbronnen met oog voor glimmende individuen en bats…
Destelheide, zaal De Slaa Destelheidestraat 66               1653    Dworp

Zondag 8 juli (Destelheide ingang parking)
Paula Deneyerwandeling, een landschapswandeling doorheen de mooie hoekjes in Dworp…
Destelheide, ingang parking Destelheidestraat 66               1653    Dworp

Zondag 30 september 15 u in Destelheide

Ontmoetingsdag van Zenne en Zoniën en prijsuitreiking wandelzoektocht in Groot Beersel
Destelheide, zaal 07 Destelheidestraat 66               1653    Dworp

Zondag 28 okt 14 u Halle, parking P2 bosmuseum
Vlasmarktwandeling in het kader van de week van het bos en het Boommarterplan
Vlasmarktdreef 4   1500   Halle

Zaterdag 17 november 14u Dworp St Gurikkerk
Land van Teirlinck wandeling
Alsembergsesteenweg          1653  Dworp
Zondag 18 november 14u Kerk Essenbeek Halle
Boommarterwandeling in Essenbeek
Kasteelstraat  1500 Halle